QUESTION YOUR KNOWLEDGE, CLOSE YOUR GAPS !!
I am suspended on twitter and blocked on fakebook !
Also admins of some Diaspora pods are limiting my activity against ClimateControl.
Most are not employed to act as censors, they are MindControlled by NLP .
You feel Your chains when You move! ClimateControl Mafia is desperate!
TRANSLATIONS / TRADUCCIÓN / الترجمة /
Please support this blog with translation of articles into Your preferred language and send it to
enkidu.gilgamesh@yandex.com! The result will be integrated under the according language flag!

Faşizmin dönüşü, artık küresel!

Faşizmin dönüşü, bu kez küresel!


Nasıl faşizm kendini tanımlanmış?


Birçok kişi onu uygulamada insan düsmanı, ırkçı, ayrımcı, kavgacı, cani, işkenceci ve hileli olarak bilir.

Nedir küresel özelleştirme, süper zenginler ve bankesterler tarafından toplumsal varlıkların soyulmasi ve yağmalanması değilse? Baksterlere süper zengin terimi artık yeterli olmuyor, çünkü paranın yaratıcı kaynağı olanın, para sayması gereksiz.

Bugünün söz konusu faşizmin bireysel özelliklerini irdeleyelim.


1. Irkçılık:

Sadece tek bir dünya ulusu kurmak isteyen küresel diktatörlüğün bunu benimsemesi, ırkçılık teorisi anlamında, mantıklı değil.

Model faşist Mussolini zaten zamanında bu özelli
ğin anlamsızlıgını belirlemişti.


2. Ayrımcı
Ayrımcılık, fakir dü
şmanı zengin olarak kalır. En iyi bunu Warren Buffet açıkyor. Tüm küçük milyonerler ve iyi orta sınıf henüz kavramasada, yoksullar sınıfına düşüyor ve yoksulluğunu dünya diktatörlüğünün uygulanmasıyla gerçekten hissedecekler. Warren amcanışaka yaptığını zannetmesinler.3. Savaşçı
1. ve 2. Dünya Savaşı'nı tanıklık ettik. Birincisinde monarşiler tahrip edildi, ikincisinde halklar ve kültürler maruz kaldılar, Mussolini, Hitler, Franco, Stalin gibi çetelerin elinden . Dünya bankesterleri küresel bir devletin temeli olarak, dünya paras
ı Doları yürürlüğe koydular.

Biz Doların can 
çekisine tanık oluyoruz, daha tam etkili olamadan, tüm insanlığın bağımlılıgını başaramadan. Dünya imparatorluğunun beli kırılırken elleri. kendi üretiliği karmaşık yalan örgüsüyle bağlı.

Hangi sene küresel 
imparatorluğun başkölesi olan devletin bir yerde savaş açmadı, bazen sadece egzersiz olsun diye veya daha da büyük bir suçdan saptırmak için?

Asl
ında bu sürekli savaşların derin bir anlamıda, imparatorluğun ABD askerlerinin dönüşünden korkması. Hani beklenmedik bir anda uyanırda kendi ülkelerine kurtarmak isteyebilirler!

Imparatorluk iyi proje yönetim yöntemiyle tüm vahşetli savaşları düzenledi. Mevcut proje, b
aşarısız "Yeni Amerikan Yüzyılı Projesinin" doğduğu kokuşmuş mağaradan çıkan,"Büyük Ortadoğu Projesi.

Şimdi her
şeye oynuyorlar!Su ve enerji savaşı, troposferde SRM le daha fazla gaz & petrol.
http://geoarchitektur.blogspot.de/2015/07/war-on-water-krieg-um-wasser.html (Ingilizce ve Almanca)

Tabi böylelikla Stratosfer'ide rahat bırakmıyorlarStratosfer'de Ozon Tabakası'nı zayıflatarak, Troposfer'de uyguladıkları su hırzsızlığını destekliyorlar. Buda çok vahim bir uygulama.

Tuhaf koalisyon! Düşmanların birliği! Domino etkisi!
http://geoarchitektur.blogspot.de/2015/08/weird-coalition-unheimliche-koalition.html (Türkçe)


Bu "proje" imparatorluğun taşıyıcı ve yapıcı belkemiği omasına rağmen şu anda çöküyor, Suriye'nin büyük direnciyle, İran'ın sebatiyla, Seyit Nasrallahın liderliğindeki Hizbullah'ın korkusuzluğuyla ve Rusya'nın görkemli Hava ve Deniz Kuvvetlerinin Ebu Ali liderliğinde büyük ve cesur desteğiyle. Ebu Ali'nin diğer isimleri Vlad veya Putin daha çok anılır!


Ebu Ali tarihe dünya canavarı fatihi olarak kaydolacak, Lind-Kurdunu ezen Siegfried veya Zahhak'ı öldüren Kava gibi!

3. Katil:

Nedir insanları kırmızı ve siyah listelere alma, terörist diye izleme ve hedefli cinayetler için seçme siyaseti, katliam değilse?

CIA tarafından uygulanan hedef cinayetleri nelerdir?

Nedir dünya çapında uygulanan hedef cinayetler esnasında bazen bir dügün alayının, bazen cenaze toplumunun, bazen bir pazar yerinin vey yolun vurulması, bombalanması?4. İşkenceci:

Irak'da Ebu Griab'i, Küba'da Guantanamo'yu, Polonya'da Szymany'yı, Afganistan'da Baghram'ı , Hint Okyanusu'nda Diego Garcia'yı ya da diğer gizli işkence merkezlerini hatırlatmam gerekiyormu?

5. Sahtekar:

Asla Korporatizmin size karşı iyi niyetli olabilecegini zannetmeyin! Onun hedefi sadece daha fazla para ile daha fazla güç, daha fazla bağımlılık, daha fazla teslimiyet. Ondan "dünyayı kurtarmasını" "havayı temizlemesini", "iklimi kurtarmasını", "ormanları, okyanusları, nesli tükenmekte olan hayvanlari, ozon tabakasını korumasını" "yoksulluğu kaldırılmasını" beklemeyin.

O sizi, yönetilebilir, uysal ve endişeli tutmak için size sadece korku hikayeleri anlatır. Sizi her zaman gerilim altında tutar. Bu yöntem, gerilim stratejisi olarak adlandırılır.

Onun yalan masallarını daha iyi kavramak için toplanmış hikayerini baglantılı bir şekilde oku:


Kendini ele veren propaganda!
http://geoarchitektur.blogspot.de/2015/08/selfrevealing-propaganda-of.html

Kand
ırmak için yalan!
http://geoarchitektur.b
logspot.de/p/lies-of-distraction.html


Eğer sürekli hile yapılıyorsa, propagandanin tam tersini kabul etmeyi ve düşünmeyi öğrenin.


Bu duruma göre, tam tersi ne olur?

  1. Dünya bir sera değil!
  2. Dünyayı ısıtan hiçbir sera gazı yok!
  3. CO2 çok nadir bir gazdır!
  4. CO2 su buharının yanında sadece ufak derecede yeryüzünün soğumasına yardımcı oluyor! Isıtma yok!
  5. Buzullar erimiyor.
  6. Kutup ayılarının nesli tükenmiyor.
  7. Okyanuslar yükselmeyecek.
  8. Gökyüzündeki kalıcı çizgiler yakit buharı değil!
  9. Geoengineering taraftarları fosil enerji kaynaklarını kapatmak istemiyorlar!


Bugün Faşizm böyle görünüyor!

... devamı gelecek. Öneriler memnuniyetle kabul edilir!

No comments:

Post a Comment

Evidence of Water Delivery by ClimateControl!

Water Delivery by ClimateControl Irkaya Farm- Qatar

Eugenics -> ClimateControl

Carbon Tax, Life Tax, Carbon Eugenics, Technocratic Terror

Orwell's Nightmare: Temperature Adjustments and Climate Change

Weather Warfare

Klimakontrol-Lobby hat mit Daniele Ganser und Co. KenFM geentert!

Klimakontrolle ist die Ursache des Klimawandels, nicht dessen Lösung!

Bitte achtet! An dem, was sie verschweigt, sollte die Falsche-Alternative erkannt werden!

GEOENGINEERING is changing weather and climate to grab TROPOSPHERIC WATER by SRM and HAARP for FRACKING and FARMING in DESERTs!

Geoengineering is never the solution against but the reason of killing and devastating changes!

This blog is absolutely not "peer reviewed" and not written by a "renown" scientiputa!

You can verify all content by Yourself!

Evidence and knowledge is not hidden from eyes, but only hidden from minds! Just open Your mind!

BE SITTING WHEN YOU WAKE UP!

BEING DUMBIFIED IS NOT AN APOLOGY FOR BEING DUMBIFIED!

It is NUCLEAR FRACTURING, not hydraulic!
----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
SHARING IS CARING !!

All content of this BLOG is free to share for PRIVATE non commercial use!

All "Recomended Sites" of this blog may also share this content freely.

It may be used for commenting anywhere, as link as screenshot, as quotation to teach people about Tropospheric Solar Radiation & Water Management!

Usage by Main Stream Media, privately owned or in public property, is not allowed without explicit approval!

Usage by Geoengineering (Climate Change, Global Warming) propagandists, Banksters, Politutes, Presstitutes, Scientiputas and any other kind of Gangsters is absolutely not allowed!

-----------------------------------------------------
Offline version of Blog from 29.05.2019
You can always take Your own offline version with following command on Linux/Unix systems. Wget is also available for Windows and other operating systems.
wget -mkEpnp -nc –no-check-certificate -w 1 --no-cookies -U mozilla https://geoarchitektur.blogspot.com/


The index.html files of the offered version have been edited additionally within the downloaded directory with the Unix tool "sed".

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/https\:\/\/geoarchitektur.blogspot.com\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/https\:\/\/geoarchitektur.blogspot.de\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/geoarchitektur.blogspot.de\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/geoarchitektur.blogspot.com\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/http\:\/\/p/..\/..\/p/' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

A complete script to make all links local may be developed by me or by any reader, who has more time for that.
-----------------------------------------------------
MIRRORS

Please create static mirrors of this blog by using the offline package offered in the Downloads area.

The Mirrors will be listed here! You may also ask for blogger backups to create static blogger copies!

And You may reblog all articles on other blogs.