Select the flag of Your language! Wähle die Flagge Deiner Sprache!

CO2 üzerine soru ve cevaplar! Sera etkisi everinin hiçbir yerinde, hiçbir zaman olmadı, yok ve olmayacak!

Bilimde fikir birliği olmaz, sadece kanıt vardır!
CO2 küresel ısınmaya neden olamsı mümkün değil! CO2 soğutur!
CO2'deki artış, oksijendeki azalmanın bir göstergesidir!
Sera etkisi ne serada ne gezegende ve nede kainatta var!
Olumlu beslenme etkisi bir hile yalanıdır!
CO2 hakkındaki yalanlar dikkati iklim kontrolünden yanıltıyor!
İÇERİK
 1. Eğer yalan söyleniyorsa ...
 2. Ne sizin şüphenizi uyandırmalı?
 3. Şimdi CO2 hakkında konuşalım.
 4. Gezegenlerde ve seralarda var olmayan Sera Etkisi!
 5. Olumlu beslenme (positive feedback)!
 6. Toplayalım!
1. Eğer yalan söyleniyorsa ...

Size yalan söyleniyorsa, gerçek hiçde uzaklarda değildir, çünkü gerçek her zaman yalanın tersidir!

İnsan etkisiyle oluşan küresel sıcaklık ve iklim değişimi yalanı şundan ibarettir:

Sadece insanların ürettiği CO2 payı, bir sihirli "olumlu besleme" etkisiyle "sera etkisine" yolaçar, ve böylelikle sıcaklığı hapsederek biriktirir ve iklim felaketine sürükler! İklim bilimcilerinin 97% si bunun şu anda gerçekleştiğine hemfikirdir!

Neden bu söylem yanlış diye soracaksınız, hani "bilimsel konsensüs" diye tanıtılmıyormu? Bütün "genel basın kuruluşları” ve "bilimsel basın" tarafından yayınlanmıyormu?


2. Ne sizin şüphenizi uyandırmalı?

1. “Bilimsel konsensüs” – Bilim kanıtlara dayanır, oy birliğiyle uzlaşarak (konsensüs) yapılmaz! Bu bir yana, bilim dünyasında öyle bir oylama hiç yapılmadı ve yapılmazda bilimsel bir konuda. Zaten bu çok saçma olur, gülerler insana! Öyle bir oylama olsaydı, yukardaki uydurmayı destekleyenlerin payı binde bir olmazdı ve bilimciler bu fikri bilimsel kanıtlarla hemen yağmalarlardı!

97 Articles Refuting The “97% Consensus”

Global Warming Alarmists Caught Doctoring '97-Percent Consensus' Claims

Bakın bu sahte çoğunluğu nasıl kurmuşlar!Bu "konsensüs yalanı" bir spekülasyon sayılmaya bile değmez, ki teori hiç sayılamaz, sadece bir saçma pazarlama yalanıdır! Bilimciler tarafından üretilmiş değil, insani cehaletle iş götüren sahtekarlar tarafından uyudurulan bir yalandır!

2. “Bütün basın yazıyor!” – "Basın" kavramını sahiplenenler propaganda şirketlerinden ibarettir, ve artık bunu bilenler onlara hak gereği "basın" ve "medya" kavramlarını yakıştırmıyorlar! Daha uygun kavramlar var: “yalancı basın”, “Presstitutes”, “orospu basın” ... vs.

Eğer bütün yalancı basın bir şeyi tekrarlıyorsa onun gösterdiği yönün tam tersine ve etrafına bakmak lazım, genelde gerçek onların söylediğinin tersidir!


3. Şimdi biraz CO2 üzerine konuşalım.

Nedir CO2?

CO2 atmosferin doğal bileşenlerinden biridir.

Ne kadar CO2 vardır?

CO2 nadir bir gazdır, 78% Nitrojen, 21% Oksijen, 0,934% Argon ve 0,029% diğer iz gazlarının yanında sadece 0,037% CO2 payı vardır, fakat bunu yuvarlak hesap olarak 0,04% olarak hesaplayabiliriz. Bu ölçüm 1895 ten beri tespit edilmiştir. 0,037% sadece 0,04% doğru bir gösteriş algısı yaratmak için öne sürülüyor.

Atmosfer bileşenlerinin tam listesi:
-------------------------------------
Nitrogen 78.000000%
Oxgen    21.000000%
Argon      0.934000%
Helium    0.000520%
Neon       0.001820%
Krypton  0.000110%
Xenon    0.000009%
Radon    0.000000% (önemsiz miktar)
Methan  0.000180%
CO2       0.037000%
Geriye kalan     0.026361% (diğer iz gazları: S0x, N0x vs.)
-----------------------------------------------------------------------
Toplam 100.000000%

Bütün insanlığın Atmosfer'deki CO2 payı sadece 0,00011%, ve bütün sanayinin katkısı 0,00000077% ile önemsenmeyecek kadar azdır!

İnsanlığın atmosferdeki CO2 payı ne kadar?

İnsanların havadaki %0,04 CO2'nin, 10% onunun, yani 0,004% in,  %3'üne kadar katkıda olabileceğini varsayarsak, CO2 üzerindeki toplam payı %0,00011 olur, sadece sanayinin payı %0,00000077 ile çok daha düşük ve göreceli olarak önemsizdir!

Ancak gerçek insan payı çok daha düşüktür! Gerçek değere yaklaşmak için yukarıdaki sayıların tekrar en az 10'a bölünmesi gerekir.

CO2'nin ana emisyonu biyokütleden değil, kıta yarıkları ve diğer volkanik faaliyetlerden gelir. CO2'nin yaklaşık %90'ı volkanizma yoluyla salınır.

Massive and prolonged deep carbon emissions associated with continental rifting 
Hyunwoo Lee1 *, James D. Muirhead2 , Tobias P. Fischer1 , Cynthia J. Ebinger3 , Simon A. Kattenhorn2,4 , Zachary D. Sharp1 and Gladys Kianji5
PUBLISHED ONLINE: 18 JANUARY 2016 | DOI: 10.1038/NGEO2622

"Emissions of mantle-derived CO2 are thought to be sourced primarily at volcanic centres, where it is currently estimated that ∼90% of Earth’s natural CO2 is released through active degassing of volcanic plumes or passive, diffuse emissions around volcanic edifices, mid-ocean ridges, and volcanic lakes1–4."

İnsanlar tarafından CO2 emisyonu, tüm CO2 salan yaşamın sadece küçük bir parçasıdır. Termitler ve karıncalar çok daha yüksek bir biyokütle oluşturur ve bu nedenle her tür havaya insandan birçok kat daha fazla CO2 salar.

"The entomologist E. O. Wilson has estimated that the earth is home to between one quadrillion and ten quadrillion ants, aacross more than 12,000 species--4,500 alone in the rain forest. Consider this quadrillions-to-billions comparison: the biomass of six-billion humans compared to the biomass of at least a quadrillion ants (termites have the same biomass, but no one likes them, even though they are vegetarians). The ants' biomass is greater than ours. When humans are compared to ants, they don't even come close. At any given moment, the biomass, or stored energy of the world's ant population is 5 times the biomass of our current human population , or roughly the equivalent of 34 billion people.

The important fact is not just that ants have 5 times the biomass of humans. It's that, at that phenomenally large of biomass, they have thrived on this planet, and continue to thrive, redistributing thier resources rather than (as people do) depleting them.

William McDonough & Michael Braungart, The Upcycle, p.32.
"

The biomass distribution on Earth
Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo
Edited by Paul G. Falkowski, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, and approved April 13, 2018 (received for review July 3, 2017)
PNAS June 19, 2018 115 (25) 6506-6511; first published May 21, 2018; https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115
https://www.pnas.org/content/115/25/6506#T1

"The sum of the biomass across all taxa on Earth is ≈550 Gt C, of which ≈80% (≈450 Gt C; SI Appendix, Table S2) are plants, dominated by land plants (embryophytes). The second major biomass component is bacteria (≈70 Gt C; SI Appendix, Tables S3–S7), constituting ≈15% of the global biomass. Other groups, in descending order, are fungi, archaea, protists, animals, and viruses, which together account for the remaining <10%. Despite the large uncertainty associated with the total biomass of bacteria, we estimate that plants are the dominant kingdom in terms of biomass at an ≈90% probability (more details are provided in the SI Appendix). Aboveground biomass (≈320 Gt C) represents ≈60% of global biomass, with belowground biomass composed mainly of plant roots (≈130 Gt C) and microbes residing in the soil and deep subsurface (≈100 Gt C). Plant biomass includes ≈70% stems and tree trunks, which are mostly woody, and thus relatively metabolically inert. Bacteria include about 90% deep subsurface biomass (mostly in aquifers and below the seafloor), which have very slow metabolic activity and associated turnover times of several months to thousands of years (1822). Excluding these contributions, global biomass is still dominated by plants (SI Appendix, Fig. S1), mostly consisting of ≈150 Gt C of plant roots and leaves and ≈9 Gt C of terrestrial and marine bacteria whose contribution is on par with the ≈12 Gt C of fungi (SI Appendix, Table S8).

Whereas groups like insects dominate in terms of species richness [with about 1 million described species (23)], their relative biomass fraction is miniscule. Some species contribute much more than entire families or even classes. For example, the Antarctic krill species Euphausia superba contributes ≈0.05 Gt C to global biomass (24), similar to other prominent species such as humans or cows. This value is comparable to the contribution from termites (25), which contain many species, and far surpasses the biomass of entire vertebrate classes such as birds. In this way, the picture that arises from taking a biomass perspective of the biosphere complements the focus on species richness that is commonly held (SI Appendix, Fig. S3).
"

CO2 zehirlimidir?

CO2 kokusuzdur ve zehirli değildir.

CO2 hangi özelliklere sahip!

CO2 1,977 kg/m³ belirli kütlesiyle havanın ır bileşenlerdendir. Bu nedenle fazla yükselemez ve yere yakın birikir.

CO2 gereklimidir?

CO2 yaşa mümkün kılar, çünkü CO2 SU gibi yaşamın temelidir!

Daha kime CO2 yararlıdır?

Bitkiler havadan CO2 ile beslenerek büyürler, onların hayatı buna bağlıdır. Karbon maddesini CO2'den ayırarak hücrelerinin yapımına kullanırlar. Karbon onların gıdasıdır!

İnsanlarda ihtiyaç duyarlarmı CO2'ye ?

Evet, insanlar ve bütün hayvanat bitkilere bağlıdır. Bitkilerden veya bitki yiyen hayvanların etinden ve sütünden besleniyoruz.

Daha nerede lazım bize CO2?

Bitkiler Karbon'u (C) CO2'dan ayırdıktan sonra Oksijeni (O2) artık olarak Atmosfer'e bırakırlar. Biokimyevi inceliklerine bakarsak, bu atomlar CO2'dan kopanlar değillerdir. Onlar glukoz üretiminde kullanılırlar, ama bu esnada beraber işlenen su molekülleride kırılır ve O2 nefes alacağımız hava olarak serbest bırakılır. Molekül bilançosu olarak CO2 ile emilen miktarda sudan kopan O2 havaya iade edilir.

6 x H20 + 6 x CO2 --> C6H12O6 + 6 x O2

Biz bu O2'yi hücrelerimizde Karbonla yakarak vücut ısımızı üretiriz. Bu yakımla tekrar CO2 üretir ve bitkilere geri iade ederiz. CO2 hayvanat ve bitkiyat arasında dönüşen sembiyoz maddesidir! Fotosentezin incelikleri başka bir sayfada toplanacak, ama tabi kendi araştırmanız için bu konuda yeterince serbest bilgi mevcut.CO2 ve O2 olmayan bir Atmosferde neyle nefes alacağız?
Bitkiler CO2 olmadan nasıl yaşayabilir?
İnsanlar ve hayvanlar bitkiler ve Oksijen olmadan nasıl yaşayabilir?CO2 ısıtırmı?

Hayır, CO2 bir yakım ve enerji üretiminin artığı ve sonucur, ama hiçbir zaman sebebi değildir. CO2 üretimi enerji emen bir süreçdir, enerji artıran değil. Aslen CO2 yangıdan geriye kalan gaz tipi bir küldür.

CO2 güçlü bir ısı emicimidir?

Hayır, CO2'nun ısı emme kapasitesi diğer atmosferik bileşimlere göre zayıfdır.

Sabit basınç altında ÖZISI
------------------------
Su buharı 1.93
Nitrojen 1.04
Oksijen 0.919
CO2 0.844

Yani CO2'ye sıra gelene kadar diğer gazlar ısıyı emerler, bunların hepsi Atmosfer'de çok daha fazla bulunur. CO2 aldığı ısıyı, taşıyamıyacağı için çabucak su buharına ve diğer gazlara takviye eder.

CO2 soğuturmu?

Evet, yakım sonucu Su (H2O) ve CO2 buharlanınca, iki molekülde ateşten oluşan ısının bir miktarını emer ve ısınan havayla beraber yükseklere taşırlar. Yükselirken soğuyunca ısılarını orada bırakır ve soğuk hava kütlesi ve yağış olarak yere geri inerler. Bu süreç bizim terlememize benzer. Terleme suyla oluşur, ama her zaman bir miktar CO2'de beraber yayılır, çünkü biz derimizlede nefes alıp veririz!CO2 6km yüsekliğinde sera gazı olarak birikebilirmi?

Hayır, CO2 1,977 kg/m³ kütlesi ile ve zayıf ısı emme gücüyle Su buharı gibi yükselemez. Sürekli yere yakın birikmeye yatkındır. Bitkiler ondan Fotosentez ile beslenir. Su buharı kütlesi sadece 0,590kg/m³ ile çok hafifdir ve bu yüzden buhar, difüzyon yoluyla Troposfer'in üst sınırlarına kadar (Ilımlı İklim bölgesinde 11km dolayında) yayılabilir.

CO2 gerçek bir serada ısıdan sorumlumudur?

Hayır, seradaki ısınma Metan (CH4) gazı yakılarak bilinçli bir sekilde üretilir ve hedefler şunlardır:
 1. Sera sıcaklınığını özellikle soğuk günlerde sabit tutmak için.
 2. Bitkileri Karbon gıdasıyla beslemek için.
 3. Yakımın diğer kalıntısı olan su buharı ile bitkilere gerekli hava nemini temin etmek için.
Seranın camla kaplı olmasının sebebi, bu ürünleri, yani sıcaklığın, CO2 ve H2O'nun havaya kaybolmasını engellemek içindir. Yoksa bütün emek ve enerji boşa gider.Bunların işleyebilmesi için birde kaliteli ışınlandırma gereklidir ki bitkiler azami oranda Fotosentez yapabilsinler.

CO2 asit midir? Okyanusları asitleştirebilir mi?

Hayır, CO2 bir asit değildir. Bazı dillerde "karbonik asit" (H2CO3) kavramının ortak kullanımı kimyasal açıdan tamamen yanlıştır. Basınc altında enerji ekleyerek suyun yaklaşık % 0,2'si karbonik aside bağlanabilir.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlens%C3%A4ure

"Karbonik asit (H2CO3) anorganik bir asittir ve asit anhidrid karbondioksitin (CO2) su ile reaksiyon ürünüdür."


4. Gezegenlerde ve seralarda var olmayan Sera Etkisi!

Sera etkisi, başka bir gezegende, mesela Venüs'de varmı?

Hayır, sera etkisi ne gerçek serada nede herhangi bir gezegende kesinlikle bulunur!

Venüs yaklaşık 108 milyon km, Mars ise 228 milyon kilometre Güneş'ten uzaktır.

Hem soğuk Mars ve hemde sıcak Venüs'de atmosferdeki CO2 miktarı yaklaşık %96 dır .

Orada CO2 miktarının yüksek olmasının tek sebebi, fotosentez ile CO2'yi bozup O2'yi atmosfere bıraktıran bitkilerin olmamasıdır.

Merkür, Güneş'e yaklaşık 58 milyon kilometre uzaklığındadır ve kaydadeğer bir atmosfer oluşturbilmesi için çok küçüktür.

Güneş ışınlarının yanı sıra, ısınma atmosferinin yoğunluğuna, 
atmosferin yoğunluğuda buharlaşabilen maddelerin bulunmasına, 
buda gezegenin kütlesine ve çekim gücüne bağlıdır.

Büyük bir kütleye sahip olan nesneler, çok yoğun bir atmosfer oluştururlar ve bunlara "güneş" denilir. Artık maddeyi güçlü basınç ve yüksek ısı altında bozarak enerjiye dönüştürür ve elektromanyetik dalgalar olarak yayarlar.

Ağır elementler sadece çok yüksek basınçlar, ısı, enerji harcıyla güneşlerde oluşurlar.

Çok küçük nesneler kayda değer bir atmosfer tutmadıkları için, kozmik soğuk ve aşırı güneş ışınlarına maruz kalırlar.

Bizim Ay'ımız buna çok iyi bir örnektir. Güneş gören tarafında tabanı 130°C sıcak, görmeyen tarafında yaklaşık -160°C soğuk olabilir.

Merkür üzerinde soğukluk -173°C'ya kadar ve sıcaklık 167°C'ya erişebilir.

----------------------------------------
Güneş sisteminde bazı gezegen nesnelerin çapı:

Ay - 3476 km
Merkür - 4,879 km
Venüs - 12,104 km
Toprak - 12,742 km
Jüpiter - 139,822 km
----------------------------------------

Bir gezegenin sıcaklığı, kendi kütlesine ve yoğun bir atmosfer oluşturma yeteneğine bağlıdır.

Venüs'ün kütlesi Dünya'ninkine yakındır, ama hacmi Dünya'nınkine göre küçüktür. Her ikisininde benzer bir kütleye sahip olduğunu varsayarsak, sıcaklık farkını belirleyen tek unsur Güneş'e yakınlıkta bulunuyor. Hacmi küçük olduğu içinde yerüstündeki basınç ve ısı Dünya'nınkinden daha yüksektir.

Ancak, Venüs'ün daha fazla ağır elementler sahip olma ihtimialini gözardı edemeyiz, ki bu yoğunbir sert kütleye ve atmosferin oluşmasına sebep olur ve sahidende öyledir.

Venüs'te, bir gün bir yıldan daha uzundur ve bu gezegen Güneş'e ve diğer gezegenlere göre ters yönde döner. Bu yavaş özdünüşüm Dünya'ya göre Venüs'te bambaşka bir iklim oluşturur.

Bireysel bileşenlerin göreceli dağılımı atmosferin yoğunluğu hakkında bilgi vermez.

Venüs'te, hoş basınç koşulları yaklaşık 50km ile 65km yüksekliğinde oluşur!
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Venus

Dünya'da 50 km derinliğe inersek, oradada basınç ve ısı yüksetir.


Density & Temperature of the Lithosphere
https://sciencing.com/density-temperature-lithosphere-23341.html

"The density of the lithosphere varies depending on temperature, depth and age. At about 50 kilometers (30 miles) below the Earth's surface, density measurements reach 200,000 pounds per square inch (13,790 bars)."

"Temperature of the lithosphere can range from a crustal temperature of zero degrees Celsius (32 degrees Fahrenheit) to an upper mantle temperature of 500 degrees Celsius (932 degrees Fahrenheit)."

Büyük gezegenler hatta hidrojeni bile bağlayabilirler ama küçük gezegenlerde hafif elemanlar uzaya kaçanlar. CO2 ağır molekülleri biridir. Bu nedenle en son kaybedilenlerdir ve en alt katmanda birikir, Dünya'dada yüzeye yakın biriktiği gibi.

Gezegen hakkında temel bilgilerin bir derlemesi:
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Yüzey basınçı üzerine verilen bilgi şudur!

Dünya 1bar,
Venüs 92bar und
Mars 0,01bar!

Ingilizceden: Jüpiter'deki ısının kaynağı nedir?
By Nola Taylor Redd, Space.com Contributor | November 7, 2012
https://www.space.com/18391-jupiter-temperature.html

"Jüpiter'in güneşten uzaklığı ortalama 484 milyon mil (778 milyon km) olduğundan, yıldızdan gelen ısı, katkıda bulunsa da zayıftır. Gazların ısınmasının çoğu gezegenin içinden gelir. Yüzeyin altında, sıvıdan gelen konveksiyon ve plazma hidrojen güneşten daha fazla ısı üretir. Bu konveksiyon, devasa gaz devini buzlu bir dünyaya donmasını önleyecek kadar sıcak tutar."


5. Olumlu beslenme (positive feedback)!

CO2 ile ısınmanın olumlu beslenmesi, Ay'ın Güneş'e geri yansıttığı ışınlarla Güneş'in ısınmasına sebeb olduğu kadar anlamsız bir yalandır.

Güneş ışığını uzaya saçar. Bunun çok ufak bir miktarı 8 dakikada Ay'a düşer ve Ay bununda çok daha az bir kısmını Güneş'e yine 8 dakikada geri yansıtır.

Yani bir Foton 16 dakikada Güneş'e geri döner.

Bunları bilerek, Güneş'in ısıyla parlamsından Ay'ı suçlarmısınız? 

Ay'ın Güneş'i ısıttığını utanmadan, kızarmadan, şaka yapmadan iddia etmeye cesaret edebilirmisiniz?

Jeolojik Mimari Mafyası CO2 tam buna benzer bir hikaye analatıyor! Hatırlayın, Atmosfer'deki 
 • değil bütün Nitrojen ve Oksijen,
 • değil 0,04% CO2,
 • bunun 90% volkanik, yani geriye 0,004% kalıyor,
 • bütün insan katkısı 0,00011%,
 • sadece 0,00000077% miktarındaki sanayi katkısı ve 
bununda belirsiz bir miktarı küresel ısınmanın sebebiymiş.

Soğutucu bir madde olan ve sadece Atmosfer'in değişen özelliklerini gösteren ve yakıntı artığı olan, ama hiçbir zaman sebebi olmayan CO2 dünyayı ısıtabilirmi?

Hersey hariç, sadece bu ölçülemiyecek kadar az olan CO2 miktarı, yeryüzüne erişen kızılötesi radyasyon, yani ısı ışınlarını tutup yeryüzüne geri göndererek bir kızılötesi pingpongu oynayıp, yerüstünün kütlesel sıcaklığını arttırsın. Baslangıçta, kendilerine bilimci kılıfı veren, iklim tarikatı imamları, Svante Arrhenius'un spekülasyon demeye bile ayıp olan, 6 km'de karbondioksid buzundan oluşan bir nevi "camekan çatı" uydurmasına dayandırıyorlardı.

Der fiktive Treibhauseffekt [Uyduruk sera etkisi] 

"Onun "sera teorisi"nin bilimde bile bir efsane olarak nasıl korunduğu her zaman hayret vericidir. "Havadaki karbondioksitin yer sıcaklığına etkisi üzerine" adlı yayınında, 6 km yükseklikte donmuş karbondioksit kardan yapılmış bir "cam çatının" bir sera gibi dünyayı kapatacağını ve "ısıtacağını" iddia ettmişti. Ancak bu “cam çatı” henüz bulunamadı. Ayrıca dünyadan yansıyan ısı radyasyonunu geri yansıtan bir karbondioksit tabakası da yoktur - bunlar iklim felaketi savunucularının bir efsanesidir!"

Bu yalanlar çok gülünç ve cahil şakası olarak angılandığı için, iklim tarikatı artık olmayan sera etkisini belirli bir yüksekliğe bağlamıyor, ama bizden olmayan serayı sorgulamadan varlığına inanmamızı istiyor.İklim tarikatı yalanlarını "bilim" kılıfında tanıttığı için hiç düşünmeden inanılmasını bekliyor.


6. Toplayalım!

CO2 ve H2O yaşamın temelleridirler!

Havadaki CO2'ye hakim olmak ve vergiye bağlamak isteyen, bütün yaşama hakim olmak ve onu vergilemek istemiyormu?

Bütün uygulamaların tam hedefi budur! SU ve KARBON doğal DÖNÜŞÜMLERİNİ zaptetme, özelleştirme, vergileme ve pazarlamadır!İki dönüşüme sahib olan, kuraklıkla, sellerle, güneş ışını eksikliği, zehirleme ve kirletme ile, ölüm ve yaşam üzerine karar verecek güce sahip olmuyormu?

KARBON ve SU hakimiyeti 3. Dünya Savaşının nihayi silahıdır ve biz bu savaşa girmiş bulunuyoruz!

Kötü eğitim seviyesi, günlük yanıltmalar ve beyin yıkayan propaganda nedenilye bu silahın feci etkisini çoğumuz "kötü hava durumu" olarak algılıyoruz!

Bu teknolojinin ana mekanizmaları SU Fiziği'ne bağımlıdır. Desüblimasyon aerosol örtüleri kuran desüblimasyon şeritleri "Troposferik Işın ve Su Idaresi'nin" (Tropospheric Solar Radiation & Water Management = TSRWM) en belirgin göstergeleridirler!Bilgi güç verir! Cehalet çaresiz bırakır!Bilgi bilgelik yaratır! Cehalet köreltir!
Zihin görmeyince, gözler faydasız kalır!
The Rice Video - Carbon Dioxide in perspective by The Galileo Movement
Apr 3, 2012


Fred Goldberg - Can Humans Cause Global Warming with CO2-Emissions From the Burning of Fossil Fuels?
Mar 15, 2016

The Climate Change Hoax, with Professor Willie Soon at Camp Constitution 7-3-17
Jul 13, 2017


If carbon dioxide is so bad for the planet, why do greenhouse growers buy CO2 generators to double plant growth?
http://www.naturalnews.com/040890_greenhouses_carbon_dioxide_generators_plant_growth.html

Why our CO2 emissions do not increase Atmosphere CO2
http://edberry.com/blog/ed-berry/why-our-co2-emissions-do-not-increase-atmosphere-co2/

"Contrary to what Al Gore told you, CO2 does not control temperature. Temperature controls CO2."
Tercüme: "Al Gore'un iddialarının tersine CO2 sıcaklığı belirlemiyor. Sıcaklık CO2 miktarını belirliyor."


Bu makalenin Almanca ve İngilizce'si daha kapsamlı.

No comments:

Post a Comment

Google expects me to guess about its CENSORING!

Google expects me to guess about its CENSORING about "Malware & Virus policy" in my article on MindControl!

They did it again with my article about "Anti-Intelligencetest"

I assume that the censors of Blogger (Google) are outright stupid, unable to read & understand the content. They jump on some words and delete. This is is the banality of evil on global scale.

###################
Hello,

As you may know, our Community Guidelines
(https://blogger.com/go/contentpolicy) describe the boundaries for what we
allow-- and don't allow-- on Blogger. Your post titled "MindControl by Neuro Linguistic Programming for Geoengineering" was flagged to us for review. We have determined that it violates our guidelines and have unpublished the URL http://geo-strategie.blogspot.com/2014/11/mindcontrol-by-neuro-linguistic.html, making it unavailable to blog readers.

Why was your blog post unpublished?
Your content has violated our Malware and Viruses policy. Please visit our Community Guidelines page linked in this email to learn more.

If you are interested in republishing the post, please update the content to adhere to Blogger's Community Guidelines. Once the content is updated, you may republish it at https://www.blogger.com/go/appeal-post?blogId=4891875458490467027&postId=1916951303923504229.
This will trigger a review of the post.

For more information, please review the following resources:

Terms of Service: https://www.blogger.com/go/terms
Blogger Community Guidelines: https://blogger.com/go/contentpolicy

Sincerely,

The Blogger Team
################### Please read the same content on following non-Blogger webseite:

MindControl by Neuro Linguistic Programming (NLP)!
https://enkidugilgamesh.wordpress.com/2019/06/10/neuro-linguistic-programming-and-geoengineering/

The Great Eugenic Anti-Intelligence Test!
https://enkidugilgamesh.wordpress.com/2024/01/04/the-great-eugenic-anti-intelligence-test-those-who-pass-are-released-by-vaccination/>

All censored content will be transferred and linked to other platforms. This blog may become only a collection of links with less updated content.

BE AWARE! / SEI WACHSAM!

Access to this blog is censored!
I can't do anything to prevent censoring! You win if You reach the sites and start reading!
Der Zugang zu diesem Blog wird zensiert!
Ich kann die Zensur leider nicht verhindern. Du gewinnst, wenn Du die Seiten erreichst und mit dem Lesen beginnst!
Attention! The visitor of the blog could fall away from his supposed knowledge and beliefs! Read and watch at your own responsibility! Achtung! Der Besucher des Blogs könnte von seinen vermeintlichen Kenntnissen und Überzeugungen abfallen! Lesen und Anschauen auf eigene Verantwortung!
Replace CLIMATE CHANGE by CLIMATE CONTROL to decode all manipulation about that easily! Ersetze KLIMAWANDEL durch KLIMAKONTROLLE, um alle Manipulationen darüber leicht zu entschlüsseln!

QUESTION YOUR KNOWLEDGE, CLOSE YOUR GAPS !!

I am suspended on twitter and blocked on fakebook! So don't miss me there.
Also admins of some Diaspora pods are limiting my activity against ClimateControl. Most are not employed to act as censors, they are MindControlled by NLP.

You feel Your chains when You move!
ClimateControl Mafia is desperate!

Evidence of Water Delivery by ClimateControl!

Water Delivery by ClimateControl Irkaya Farm- Qatar

PROPAGANDA FRAME

Klimakontrol-Lobby hat mit Daniele Ganser und Co. KenFM geentert!
Klimakontrolle ist die Ursache des Klimawandels, nicht dessen Lösung!
Bitte achtet! An dem, was sie verschweigt, sollte die Falsche-Alternative erkannt werden!

MAN MADE CLIMATE BY GEOENGINEERING

GEOENGINEERING is changing weather and climate to grab TROPOSPHERIC WATER by SRM and HAARP for FRACKING and FARMING in DESERTs!

Geoengineering is never the solution against but the reason of killing and devastating changes!

This blog is absolutely not "peer reviewed" and not written by a "renown" scientiputa!
You can verify all content by Yourself!
Evidence and knowledge is not hidden from eyes, but only from minds! Just open Your mind!

BE SITTING WHEN YOU WAKE UP!
BEING DUMBIFIED IS NOT AN APOLOGY FOR BEING DUMBIFIED!
It is NUCLEAR FRACTURING, not hydraulic!
----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

SHARING IS CARING !!

All content of this BLOG is free to share for PRIVATE non commercial use!

All "Recomended Sites" of this blog may also share this content freely.

It may be used for commenting anywhere, as link as screenshot, as quotation to teach people about Tropospheric Solar Radiation & Water Management!

Usage by Main Stream Media, privately owned or in public property, is not allowed without explicit approval!

Usage by Geoengineering (Climate Change, Global Warming) propagandists, Banksters, Politutes, Presstitutes, Scientiputas and any other kind of Gangsters is absolutely not allowed!


Lizenz von Enkidu Gilgamesh - Sharing is Caring!

MIRRORS

Please create static mirrors of this blog by using the offline package offered in the Downloads area.

The Mirrors will be listed here! You may also ask for blogger backups to create static blogger copies!

And You may reblog all articles on other blogs.