QUESTION YOUR KNOWLEDGE, CLOSE YOUR GAPS !!
I am suspended on twitter and blocked on fakebook !
Also admins of some Diaspora pods are limiting my activity against ClimateControl.
Most are not employed to act as censors, they are MindControlled by NLP .
You feel Your chains when You move! ClimateControl Mafia is desperate!
TRANSLATIONS / TRADUCCIÓN / الترجمة /
Please support this blog with translation of articles into Your preferred language and send it to
enkidu.gilgamesh@yandex.com! The result will be integrated under the according language flag!
All flag images in this blog are from http://www.vectortemplates.com/termsofservice.php & http://flaglane.com/

CO2 üzerine soru ve cevaplar!

İÇERİK


  1. Eğer yalan söyleniyorsa ...
  2. Ne sizin şüphenizi uyandırmalı?
  3. Şimdi CO2 hakkında konuşalım.
  4. Gezegenlerde ve seralarda var olmayan Sera Etkisi!
  5. Olumlu beslenme (positive feedback)!
  6. Toplayalım!

1. Eğer yalan söyleniyorsa ...

Size yalan söyleniyorsa, gerçek hiçde uzaklarda değildir, çünkü gerçek her zaman yalanın tersidir!

İnsan etkisiyle oluşan küresel sıcaklık ve iklim değişimi yalanı şundan ibarettir:

Sadece insanların üretti
ği CO2 payı, bir sihirli "olumlu besleme" etkisiyle "sera etkisine" yolaçar, ve böylelikle sıcaklığı hapsederek biriktirir ve iklim felaketine sürükler!İklim bilimcilerinin 97% si bunun şu anda gerçekleştiğine hemfikirdir!Neden bu söylem yanlış diye soracaksınız, hani "bilimsel konsensüs" diye tanıtılmıyormu? Bütün "genel basın kuruluşları” ve "bilimsel basın" tarafından yayınlanmıyormu!?


2. Ne sizin şüphenizi uyandırmalı?

1. “Bilimsel konsensüs” – Bilim kanıtlara dayanır, oy birliğiyle uzlaşarak (konsensüs) yapılmaz! Bu bir yana, bilim dünyasında öyle bir oylama hiç yapılmadı ve yapılmazda bilimsel bir konuda. Zaten bu çok saçma olur, gülerler insana! Öyle bir oylama olsaydı, yukardaki uydurmayı destekleyenlerin payı binde bir olmazdı ve bilimciler bu fikri bilimsel kanıtlarla hemen yağmalarlardı!

97 Articles Refuting The “97% Consensus”

Global Warming Alarmists Caught Doctoring '97-Percent Consensus' Claims


Bakın bu sahte çoğunluğu nasıl kurmuşlar!Bu "konsensüs yalanı" bir spekülasyon olarak sayılmaya bile değmez, ki teori hiç sayılamaz, sadece bir saçma pazarlama yalanıdır! Bilimciler tarafından üretilmiş değil, insani cehaletle iş götüren sahtekarlar tarafından uyudurlan bir yalandır!

2. “Bütün basın yazıyor!” – "Basın" kavramını sahiplenenler propaganda şirketlerinden ibarettir, ve artık bunu bilenler onlara hak gereği "basın" ve "medya" kavramlarını yakıştırmıyorlar! Daha uygun kavramlar var: “yalancı basın”, “Presstitutes”, “Maulhuren” ... vs.
Eğer bütün yalancı basın bir şeyi tekrarlıyorsa onun gösterdiği yönün tam tersine ve etrafına bakmak lazım, genelde gerçek onların söylediğinin tersidir! 


3. Şimdi biraz CO2 üzerine konuşalım.

Nedir CO2?
CO2 atmosferin doğal bileşenlerinden biridir.

Ne kadar CO2 vardır?
CO2 nadir bir gazdır, 78% Nitrojen, 21% Oksijen, 0,934% Argon ve 0,029% diğer iz gazlarının yanında sadece 0.037% CO2 payı vardır.

Atmosfer bileşenlerinin tam listesi:
-------------------------------------
Nitrogen       78.000000%
Oxgen           21.000000%
Argon             0.934000%
Helium           0.000520%
Neon              0.001820%
Krypton          0.000110%
Xenon            0.000009%
Radon            0.000000% (önemsiz miktar)
Methan           0.000180%
CO2                  0.037000%
Remaining     0.026361% (diğer iz gazları: S0x, N0x vs.) 
-----------------------------------------------------------------------
Toplam       100.000000%

Bütün insanlığın Atmosfer'deki CO2 payı sadece 0,0011%, ve bütün sanayinin katkısı 0,0000077% ile önemsenmeyecek kadar azdır!

CO2 zehirlimidir?
CO2 kokusuzdur ve zehirli değildir.

CO2 hangi özelliklere sahip!
CO2 1,977 kg/m³ belirli kütlesiyle havanıır bileşenlerdendir. Bu nedenle fazla yükselemez ve yere yakın birikir.

CO2 gereklimidir?
CO2'nin kütlesi yaşamı mümkün kılan özelliğidir, çünkü CO2 SU gibi yaşamın temel taslarındandır!


Daha kime CO2 yararlıdır?
Bitkiler havadan CO2 ile beslenerek büyürler, onların hayatı buna bağlıdır. Karbon maddesini CO2'den ayırarak hücrelerinin yapımına kullanırlar. Karbon onların gıdasıdır!

Insanlarda ihtiyac duyarlarmı CO2'ye ?
Evet, insanlar ve bütün hayvanat bitkilere bağlıdır. Bitkilerden veya bitki yiyen hayvanların etinden ve sütünden besleniyoruz.

Daha nerede lazım bize CO2?
Bitkiler Karbon'u (C) CO2'dan ayırdıktan sonra Oksijeni (O2) artık olarak Atmosfer'e bırakırlar. Biokimyevi inceliklerine bakarsak, bu atomlar CO2'dan kopanlar değillerdir. Onlar glukoz üretiminde kullanılırlar, ama bu esnada beraber işlenen su molekülleride kırılır ve O2 nefes alacağımız hava olarak serbest bırakılır. Molekül bilançosu olarak CO2 ile emilen O2 değerinde sudan kopan O2 havaya iade edilir.

6H20 + 6CO2 --> C6H12O6 + 6O2


Biz bu O2'yi hücrelerimizde Karbonla yakarak vücut ısımızı üretiriz. Bu yakımla tekrar CO2 üretir ve bitkilere geri iade ederiz. CO2 hayvanat ve bitkiyat arasında dönüşen sembiyoz maddesidirFotosentezin incelikleri başka bir sayfada toplanacak, ama tabi kendi araştırmanız için bu konuda yeterince serbest bilgi mevcut.


CO2 ve O2 olmayan bir Atmosferde neyle nefes alacağız?
Bitkiler CO2 olmadan nasıl yaşayabilir?
Insanlar ve hayvanlar bitkiler ve Oksijen olmadan nasıl yaşayabilir?CO2 ısıtırmı?
Hayır, CO2 bir yakım ve enerji üretiminin artığı ve sonucur, ama hiçbir zaman sebebi değildir. CO2 üretimi enerji emen bir süreçdir, enerji artıran değil. Aslen CO2 yangıdan geriye kalan gaz tipi bir küldür.

CO2 güclü bir ısı emicimidir?
Hayır, CO2'nun ısı emme kapasitesi diğer atmosferik bileşimlere göre zayıfdır.


Sabit basınç altında ÖZISI
------------------------
Su buharı 1.93
Nitrojen 1.04
Oksijen 0.919
CO2     0.844


Yani CO2'ye sıra gelene kadar diğer gazlar ısıyı emerler, bunların hepsi Atmosfer'de çok daha fazla bulunur. CO2 aldığı ısıyı, taşıyamıyacağı için çabucak su buharına ve diğer gazlara takviye eder.

CO2 soğuturmu?
Evet, yakım sonucu SU (H2O) ve CO2 buharlanınca, iki molekülde ateşten oluşan ısının bir miktarını emer ve ısınan havayla beraber yükseklere taşırlar. Yükselirken soğuyunca ısılarını orada bırakır ve soğuk hava kütlesi ve yağış olarak yere geri inerler. Bu süreç bizim terlememize benzer. Terleme suyla oluşur, ama her zaman bir miktar CO2'da beraber yayılır, çünkü biz derimizlede nefes alıp veririz!
CO2 6km yüsekliğinde sera gazı olarak birikebilirmi? 
Hayır, CO2 1,977 kg/m³ kütlesi ile ve zayıf ısı emme gücüyle SU buharı gibi yükselemez. Sürekli yere yakın birikmeye yatkındır. Bitkiler ondan Fotosentez ile beslenir. SU buharı kütlesi sadece 0,590kg/m³  ile çok hafifdir ve bu yüzden buhar, difüzyon yolulya Troposfer'in üst sınırlarına kadar (Ilımlı Iklim bölgesinde 11km dolayındayayılabilir.

CO2 gerçek bir serada ısıdan sorumlumudur?
Hayır, seradaki ısınma Metan (CH4) gazı yakılarak bilinçli bir sekilde üretilir ve hedefler şunlardır:

  1. Sera sıcaklınığını özellikle soğuk günlerde sabit tutmak için.
  2. Bitkileri Karbon gıdasıyla beslemek için.
  3. Yakımın diğer kalıntısı olan su buharı ile bitkilere gerekli hava nemini temin etmek için.

Seranın camla kaplı olmasının sebebi, bu ürünleri, yani sıcaklığın, CO2 ve H2O'nun havaya kaybolmasını engellemek içindir. Yoksa bütün emek ve enerji boşa gider.


Bunların işleyebilmesi için birde kaliteli ışınlandırma gereklidirki bitkiler azami oranda Fotosentez yapabilsin.


CO2 asit midir? Okyanusları asitleştirebilir mi?
Hayır, CO2 bir asit değildir. Bazı dillerde "karbonik asit" (H2CO3) kavramının ortak kullanımı kimyasal açıdan tamamen yanlıştır. Enerji ekleyerek suyun yaklaşık % 0,2'si karbonik aside bağlanabilir.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlens%C3%A4ure

"Karbonik asit (H2CO3) anorganik bir asittir ve asit anhidrid karbondioksitin (CO2) su ile reaksiyon ürünüdür."4. Gezegenlerde ve seralarda var olmayan Sera Etkisi!

Sera etkisi, başka bir gezegende, mesela Venüs'de varmı?

Hayır, sera etkisi ne gerçek serada nede herhangi bir gezegende kesinlikle bulunur!

Venüs yaklaşık 108 milyon km, Mars ise 228 milyon kilometre güneşten uzak.

Hem soğuk Mars ve hemde sıcak Venüs'de atmosferdeki CO2 miktarı yaklaşık %96 .

Orada CO2 miktarının yüksek olmasının tek sebebi, fotosentez ile CO2'yi bozup O2'yi atmosfere bıraktıran bitkilerin olmamasıdır.

Merkür, yaklaşık sadece 58 milyon kilometre uzaklığına rağmen, kaydadeğer bir atmosfer olusturbilmesi için çok küçük.

Güneş ışınlarından yanı sıra, ısınma atmosferinin yoğunluğuna bağlıdır. Atmosferin yoğunluğuda, buharlaşabilen maddelerin bulunmasına bağlıdır.

Büyük bir kütleye sahip olan planet nesneler, çok yoğun bir atmosfer oluştururlar ve bunlara "güneş" denilir. Artık maddeyi güçlü basınç ve yüksek ısı altında bozarak enerjiye dönüştürür ve elektromanyetik dalgalar olarak yayarlar.

Ağır elementler sadece çok yüksek basınçlar, ısı, enerji harcıyla güneşlerde oluşurlar.

Çok küçük nesneler kayda değer bir atmosfer tutmadıkları için, kozmik soğuk ve asiri güneş ışınlarına maruz kalırlar. 

Bizim Ay'ımız buna çok iyi bir örnektir. Günes gören tarafında tabanı 130 ° C sıcak, görmeyen tarafında yaklaşık -160 ° C soğuk olabilir.

Merkür üzerinde soğukluk -173 ° C'ye kadar ve sıcaklık 167 ° C'ye erişebilir.


----------------------------------------
Güneş sisteminde bazı gezegen nesnenin Çap:

Ay - 3476 km
Merkür - 4,879 km
Venüs - 12,104 km
Toprak - 12,742 km
Jüpiter - 139,822 km
----------------------------------------

Yani, bir gezegenin sıcaklığı, kendi kütlesine ve yoğun bir atmosfer oluşturma yeteneğine bağlıdır.

Venüs'ün kapsamı Dünya'nınkine benzer. Her ikininde benzer bir kütleye sahip olduğunu varsayarsak, sıcaklık farkını belirleyen tek unsur Güneş'e yakınlıkta bulunuyor.

Ancak, Venüs'ün daha fazla ağır elementler sahip olma ihtimialini gözardı edememeyiz, ki bu yoğun bir atmosferin oluşmasına sebep olur ve sahidende öyledir.

Venüs'te, bir gün bir yıldan daha uzundur ve bu gezegen Güneş'e ve diğer gezegenlere göre ters yönde döner. Bu yavaş özdünüşüm Dünya'ya göre Venüs'te bambaşka bir iklim oluşturur.

Bireysel bileşenlerin göreceli dağılımı atmosferin yoğunluğu hakkında bilgi vermez.

Venüs'te, hoş basınç koşulları yaklaşık 50km ile 65km yüksekliğinde oluşur!
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Venus

Büyük gezegenler hatta hidrojeni bile bağlayabilirler ama küçük gezegenlerde  hafif elemanlar uzaya kaçanlar. CO2 ağır molekülleri biridir. Bu nedenle Dünya'da yüzeye yakın birikir.

Değerli okuyucular, bütün açıklamalar bir yana, sera tipi küresel ısınmanın büyük bir yalan olduğunu varsayın.

Gezegen hakkında temel bilgilerin bir derlemesi:
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Yüzey basınçı üzerine verilen bilgi şudur!

Dünya 1bar
Venüs 92bar und 
Mars 0,01bar!


What is the Temperature of Jupiter?
By Nola Taylor Redd, Space.com Contributor | November 7, 2012
https://www.space.com/18391-jupiter-temperature.html

"Heating sources

Because Jupiter's distance from the sun is an average of 484 million miles (778 million km), heat from the star is weak, though it does contribute. Much of the heating of the gases come from the inside of planet itself. Beneath the surface, convection from the liquid and plasma hydrogen generate more heat than from the sun. This convection keeps the massive gas giant warm enough to avoid it freezing into an icy world.
"

5. Olumlu beslenme (positive feedback)!

CO2 ile ısınmanın olumlu beslenmesi, Ay'in Güneş'e geri yansıttığı ışınlarla Güneş'in ısınmasına sebeb olduğu kadar anlamsız bir yalandır. Güneş ışığını uzaya saçar. Bunun çok ufak bir miktarı 8 dakikada Ay'a düşer ve Ay bununda çok az bir kısmını Güneş'e yine 8 dakikada geri yansıtır.

Yani bir Foton 16 dakikada Güneş'e geri döner.

Bunları bilerek, Güneş'in ısıyla parlamsından Ay'i suçlarmısınız? Yani Ay'in Güneş'i ısıttığını utanmadan, kızarmadan, şaka yapmadan iddia etmeye cesaret edebilirmisiniz?

Jeolojik Mimari Mafyası CO2 tam buna benzer bir hikaye analatıyor! Hatırlayın, Atmosfer'deki değil bütün Nitrojen ve Oksijen, değil 0,037% CO2değil bütün insan katkısı 0,0011%, sadece 0,0000077% miktarındaki sanayi katkısı ve bununda belirsiz bir miktarı küresel ısınmanın sebebiymiş. Soğutucu bir madde olan ve sadece Atmosfer'in değişen özelliklerini gösteren ve yakıntı artığı olan, ama hiçbir zaman sebebi olmayan CO2 dünyayı ısıtabilirmi?

Hersey hariç, sadece bu ölçülemiyecek kadar az olan CO2 miktarı, yeryüzüne erişen kızılötesi radyasyon, yani ısı ışınlarını tutup yeryüzüne geri göndererek bir kızılötesi pingpongu oynayıp, yerüstünün kütlesel sıcaklığını arttırsın.

Baslangıçta, kendilerine bilimci kilifi veren,  iklim tarikatı imamları, Svante Arrhenius'un spekülasyon demeye bile ayıp olan, 6 km'de karbondioksid buzundan olusan bir nevi "camekan çatı" uydurmasına dayandırıyorlardı.


Der fiktive Treibhauseffekt

[Uyduruk sera etkisi]

Von Loki45 16.07.2009, 12.40 Uhr

http://community.zeit.de/user/loki45/beitrag/2009/07/16/der-fiktive-treibhauseffekt

"Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich seine "Treibhaustheorie" als Mythos, selbst in der Wissenschaft, erhält. Er behauptete ja in seiner Veröffentlichung „Über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur“, dass ein „Glasdach" aus gefrorenem Kohlensäureschnee in 6 km Höhe die Erde abschotten und wie ein Treibhaus "aufheizen" würde. Nur ist bis heute dieses „Glasdach“ nicht gefunden worden. Ebenfalls existiert auch keine wärmereflektierende Kohlendioxidschicht, die von der Erde reflektierte Wärmestrahlung zurückwirft – sie sind ein Mythos der Klimakatastrophen-Apologeten!"Bu yalanlar çok gülünç ve cahil şakası olarak angılandığı için, iklim tarikati artık olmayan sera etkisini belirli bir yüksekliğe bağlamıyor, ama bizden olmayan serayı sorgulamadan varlığına inanmamızı istiyor. 
İklim tarikatı yalanlarını "bilim" kılıfında tanıttığı için hiç düşünmeden inanılmasını bekliyor.
6. Toplayalım!

CO2 ve H2O yaşamın temelleridirler!
Havadaki CO2'ye hakim olmak ve vergiye bağlamak isteyen, bütün yaşama hakim olmak ve onu vergilemek istemiyormu?

Bütün uygulamaların tam hedefi budur! SU ve KARBON doğal DÖNÜŞÜMLERİNİ zaptetmeözelleştirmevergileme ve pazarlama!
İki dönüşüme sahib olan, kuraklıkla, sellerle, güneş ışını eksikliğizehirleme ve kirletme ile,  ölüm ve yaşam üzerine karar verecek güce sahip olmuyormu?

KARBON ve SU hakimiyeti 3. Dünya Savaşının nihayi silahıdır ve biz bu savaşa girmiş bulunuyoruz!

Kötü eğitim seviyesi, günlük yanıltmalar ve beyin yıkayan propaganda nedenilye bu silahın feci etkisini çoğumuz "kötü hava durumu" olarak algılıyoruz!

Bu teknolojinin ana mekanizmaları SU Fiziği'ne bağımlıdır. Desüblimasyon aerosol örtüleri kuran desüblimasyon şeritleri "Troposferik Işın ve Su Idaresi'nin" (Tropospheric Solar Radiation & Water Management = TSRWM) en belirgin göstergeleridirler!

Bilgi güç verir! Cehalet çaresiz bırakır!


Bilgi bilgelik yaratır! Cehalet köreltir!
Zihin görmeyince, gözler faydasız kalır!

If carbon dioxide is so bad for the planet, why do greenhouse growers buy CO2 generators to double plant growth?
http://www.naturalnews.com/040890_greenhouses_carbon_dioxide_generators_plant_growth.html"Contrary to what Al Gore told you, CO2 does not control temperature. Temperature controls CO2."
Tercüme: "Al Gore'un iddialarının tersine CO2 sıcaklığı belirlemiyor. Sıcaklık CO2 miktarını belirliyor."

No comments:

Post a Comment

Evidence of Water Delivery by ClimateControl!

Water Delivery by ClimateControl Irkaya Farm- Qatar

Eugenics -> ClimateControl

Carbon Tax, Life Tax, Carbon Eugenics, Technocratic Terror

Orwell's Nightmare: Temperature Adjustments and Climate Change

Weather Warfare

Klimakontrol-Lobby hat mit Daniele Ganser und Co. KenFM geentert!

Klimakontrolle ist die Ursache des Klimawandels, nicht dessen Lösung!

Bitte achtet! An dem, was sie verschweigt, sollte die Falsche-Alternative erkannt werden!

GEOENGINEERING is changing weather and climate to grab TROPOSPHERIC WATER by SRM and HAARP for FRACKING and FARMING in DESERTs!

Geoengineering is never the solution against but the reason of killing and devastating changes!

This blog is absolutely not "peer reviewed" and not written by a "renown" scientiputa!

You can verify all content by Yourself!

Evidence and knowledge is not hidden from eyes, but only hidden from minds! Just open Your mind!

BE SITTING WHEN YOU WAKE UP!

BEING DUMBIFIED IS NOT AN APOLOGY FOR BEING DUMBIFIED!

It is NUCLEAR FRACTURING, not hydraulic!
----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
SHARING IS CARING !!

All content of this BLOG is free to share for PRIVATE non commercial use!

All "Recomended Sites" of this blog may also share this content freely.

It may be used for commenting anywhere, as link as screenshot, as quotation to teach people about Tropospheric Solar Radiation & Water Management!

Usage by Main Stream Media, privately owned or in public property, is not allowed without explicit approval!

Usage by Geoengineering (Climate Change, Global Warming) propagandists, Banksters, Politutes, Presstitutes, Scientiputas and any other kind of Gangsters is absolutely not allowed!

-----------------------------------------------------
Offline version of Blog from 29.05.2019
You can always take Your own offline version with following command on Linux/Unix systems. Wget is also available for Windows and other operating systems.
wget -mkEpnp -nc –no-check-certificate -w 1 --no-cookies -U mozilla https://geoarchitektur.blogspot.com/


The index.html files of the offered version have been edited additionally within the downloaded directory with the Unix tool "sed".

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/https\:\/\/geoarchitektur.blogspot.com\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/https\:\/\/geoarchitektur.blogspot.de\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/geoarchitektur.blogspot.de\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/geoarchitektur.blogspot.com\///' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

geoarchitektur.blogspot.com$ for i in `find .|grep index.html`;do sed 's/http\:\/\/p/..\/..\/p/' $i >/tmp/index1.html; mv /tmp/index1.html $i;done

A complete script to make all links local may be developed by me or by any reader, who has more time for that.
-----------------------------------------------------
MIRRORS

Please create static mirrors of this blog by using the offline package offered in the Downloads area.

The Mirrors will be listed here! You may also ask for blogger backups to create static blogger copies!

And You may reblog all articles on other blogs.