Select the flag of Your language! Wähle die Flagge Deiner Sprache!

Suudiler neden Suriye, Irak ve Yemen'e saldırıyor? Türkiye emperyalizm tuzağına düşmemeli!

İÇİNDEKİLER
 1. Arabistan'da Hava Durumu
 2. Meteoroloji
 3. Bulutlar
 4. Troposferik Güneş Işını ve Su İdaresi
 5. Dünya ısınmıyor, ısıtılıyor.
 6. O kadar yalan olurmu?
 7. SRM'in zararları!
 8. Bağlantılı makaleler:
1. Arabistan'da Hava Durumu

Bütün okuyanlara herşeyden önce Arabistan'ın hava durumunu, oradaki aşırı yağışları izlemelerini tavsiye ederim. Dünyanın en kurak çöllerinden birinin bulunduğu bu yarımadaya özellikle 1990 dan beri o kadar top boyunda dolu, uçsuz bucaksız ve öldürücü sellere yolaçan ani yağmurlar ve yakan ve yıkan şimşekler neden düşüyor?

Neden yabani hayvanlar Arap Çölünde ayakta donuyor?


Monster Hailstorm

Ne değişti iklimde?

İklim değişmek için Sovyetler Birligi'nin çökmesinimi bekledi?

Hergün bütün kanallardan tekrar edildiği gibi bunların sebebi aşırı karbondioxid miktarından oluşan küresel ısınma ve iklim degişimimi?

Yoksa bu günlük bağırış pazarda çürük domates satıcısınımı andırıyor?
Kimin elinde ne gibi bir çürük ürün var, ne gizleniyor, ne pazarlanıyor?

Bunun yan etkileri ve tehlikeleri varmı ve nelerdir?

Daha fazla örnek istiyorsanız şuraya bakın lütfen:
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/all-arabia-is-one-spillway.html
http://geoarchitektur.blogspot.de/2015/08/water-by-tropospheric-srm.html
http://geoarchitektur.blogspot.de/p/water-deliver-with-srm.html
http://geoarchitektur.blogspot.de/p/water-delivery-by-tropospheric-srm_1.html

Yukardaki soruları cevaplamadan önce meteorolojinin temellerine inmek zorundayız. Cehaleti kırmak sabır gerektiriyor! Bezmeyin, direnin! :-)


2. Meteoroloji

Okuyucular kuru meteoroloji bilgisinden lüften ürkmesin, ki bu bulunduğumuz ortamda ölüm ve kalım, sağlık ve hastalık, varlık ve yokluğu, hatta devletlerin yıkılma ve kurulmasını belirleyecek güçtedir!
Önce Atmosfer'i tanıtalım. Atmosfer katmanları, Ilımlı İklim Bölgesi'nde ölçüldüğünde, aşağıdan yukarı yaklaşık yüksekliklerle şunlardan oluşur:

Troposfer -- 0km - 11km
Tropopause -- 12km - 20km
Stratosfer -- 21km - 49km
Stratopause -- 55km - 55km
Mezosfer -- 56km - 79km
Mezopause -- 80km - 85km
Termosfer -- 86km - 489km
Termopause -- 490km - 510km
Eksosfer -- 511km - sonsuza kadar

Atmosfer'deki iyonlar açısından Mezosfer'den Eksosfer'e varan alana Ionosfer'de denir.

Buradada verilen yükseklikler Ilımlı İklim Bölgesi'ne ayarlıdır.Güneşin ışınlarıyla ve Dünya'nın kendi ürettiği enerjiyle ısınan yerüstündeki hava kitlesi genişleyerek yükselir ve enerji kaybetmeden soğur. Bu harekete "adiabatik soğuma" denir, yani dışardan etkilenmeden kendi kendine soğuma.Sıcak hava azami 4% nem taşıyabilir ki bu 100% bağıl nem oranıdır. Soğuyan hava 97% bağıl nem oranını aşınca suyu artık taşıyamıyacağından önce sis ve sonra bulut halinde yoğunlaştırır ve 100% oranından itibaren yağışa çevirir.Yukarda görüldüğü gibi Atmosfer'in 99%u Nitrojen ve Oksijen'den oluşuyor. Nerde bu sözümona iklime bela olan Karbondioxid? Geriye kalan 1% içinde gizlenmiş hain, ama bundan 0,934%lük Argon'uda çekince geriye kalan bütün iz gazları sadece 0,066%.

Karbondioksid "belası" bunun neresinde? Sadece atmosfer'in 0,037%si Karbondioxid'den ibarettir! Bütün hayvanların, bakterilerin, koyunların, ineklerin, insanların, böceklerin, okyanuslardaki bütün balıkların, fokların, yengeçlerin, balinaların ve denizaltı ve yerüstü volkanlarının havaya püskürtttüğü miktar bu.

İyide insanın burada payı hiç mi yok? Bütün ölüp çürüyen, yaşayıp nefes alan, ağlayan, terleyen, geğiren, yiyen ve ...., araba, gemi, uçak süren, kömür, petrol, gaz, odun yakan insanlığın bütün Atmosfer'e verdiği Karbondioxid payı sadece 0,0011%. Karıncalar bile insanlıkdan çok da fazla Karbondioxid üretiyorlar.

Tamam, herhalde anladınız, Karbondioxid yok denecek kadar az Atmosfer'de ve insanın katkısıda hiç yok sayılır. Yani bütün insanlık yokolsada bu oran değişmiyecek.

Peki bunun etkisi ne, hani küresel ısınmaya yolaçıyordu?
Bu bir sihirli gazmı, yokluktan varolan, in cin gibi olmadan korkutan birşeymi acaba?

Hani en azından bir türlü sahiden birikmiş olsa yeryüzünü ısıtabilirmi?

Nasıl Karbondioksid atmosfere geçer hiç sordunuzmu? Mesela elektrik kesilip bir mum yaktığınızda ne olur? Modern temiz yanan mumlar polietilenden yapılır. Düşünün mumu tüm gece ve sonuna kadar yaktınız, yanınca ne oluşur biliyormusunuz?

Polietilen Karbon ve Hidrojen zincir moleküllerinden ibarettir. Yanınca bunlar kırılır, Oksijen'le bağlanarak Karbondioxid (CO2) ve Su (H2O) oluşur. Peki bu CO2 ve H2O ısıyımı ürettiler yoksa ısınıp yanan ve bozulan polietilenin artıklarımıdırlar, yani yangının sonuçları?

Hiç sonuç sebep olabilirmi?Size yangının bir artığı olan bu maddenin yeryüzünü ısıtması ters gelmiyormu? Kim sizi kandırmaya çalışıyor?Nasıl biz terleyerek vücudumuzda oluşan ısıyı dışarı verip soğuyorsak, yeryüzüde ısındığında su buharlandırarak ısıyı göğe taşıyor, bu arada çok az bir miktar Karbondioksid'de beraber yükselebilir, ama bu Su buharı ve Karbondioksid hiçbir zaman ısının sebebi değil, sadece sonuçları ve artıklarıdırlar. Isıyı göğe taşıyarak yeryüzünü soğuturlar!

Bu arada bilinmesi gereken H2O (Su) molekülünün metreküpde sadece 0,598kg ile hafif olduğu ve buna kıyasla CO2 (Karbondioksid) molekülünün 1,980kg ile çok daha ağır olduğu ve bu yüzden Su gibi yükselip Troposfere dağılamadığıdır!

Yani size küresel ısınma yalanının tam tersini söylüyorum. Hangisi doğru kendiniz düşünün, başka çareniz yok.

CO2 üzerine soru ve cevaplar!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/co2-uzerine-soru-ve-cevaplar.html

Almanca: Fragen und Antworten zu CO2!

Ingilizce: FAQ about CO2!


3. Bulutlar

Isınarak yükselen sıcak ve nemli hava yaklaşık 2km de yoğunlaşır ve yoğunlaşma esnasında hazmettiği ısı enerjisini kırmızıaltı ışın olarak bırakır ve Su birikimi yeterliyse soğuk yağmur olur ve geri yeryüzüne düşer. Bu Su'nun doğal dönüşümüdür.

Kümülüs olarak adlandırılan bu tür bulutlar, yeterince beslendiğinde 8km'eye kadar büyüyebilirler. Kümülüs bulutları temiz beyaz veya temiz gri, üzerindeki masmavi göğe karşı açık sınırlıdırlar.

Reminding Natural Skies without SRM

İkinci tip bulutlar ise yaklaşık 6km üstünde ince toz bulunduğunda, bu toz parçacıklarının üzerinde kristalleşerek donmuş Su buharından oluşan buzul bulultarıdır. Bunlara Cirrus (Sirrus, Saçakbulut) denilir. Hafızaya alın, toz bulunmadan bunlar oluşamaz, yani her ne zaman bir Cirrus görürseniz tozun kaynağını sorgulayın!

Cirrus

Eğer bu toz 6km altında bulunuyorsa, yeterince soğuk olmadığından kristallin buzlanma oluşamaz, sadece kirli ama Kümülüs'ü andıran sıvı aerosol bulutları oluşur.

AerosolDünyanın iklimi temel rüzgar akıntılarıyla iklim hücrelerine bölünür. Böylelikle ekvatordan kuzeye ve güneye kutbuna kadar ısı enerjisi ve nem değiş tokuş edilir.
4. Troposferik Güneş Işını ve Su İdaresi

Bunu böyle adlandırınca, sanki Şehir Su İdaresi'ymiş gibi gelebilir sizlere, ama düşünün bir şirket yetki alsın ve sadece çevredeki nehir ve göllerin sularına el koyup idare etmesin, 
 • vücutlardan terleyerek yükselen buharları, 
 • yağmur getiren rüzgarları taa Atlantik Okyanus'unun Afrika yakasından Avrupa yakasına, 
 • Irlanda, İngiltere, İskandinavya, 
 • Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Avrupa, 
 • Akdeniz üzerinden sahiplensin, 
 • izinisiz Su kullanımını cezalandırabilsin, 
 • izinli kullanana hesap kesebilsin.Hayal gücünüz ve eğitim seviyeniz yetmiyorsa, lüften daha fazla okumayın, en azından birkaç gün, hafta veya ay ara verin, düşünün ve sonra geri gelin buraya. Zaten çoğunuz bu anda pes edip "komplo teorisi" frenini çekiyorsunuz eminim.

Küresel Isınma'ya karşı önsürülen reklamlarda İngilizce'si "Solar Radiation Management" (SRM) olarak adlandırılan bir yöntemle ısınmayı engellemek istiyorlar. Bu SRM'le küresel mimari, İngiliz'ce "Geoengineering" yapmak istiyorlar ve bunun için İklim Konferans'larıyla yasal taban hazırlanıyor. 2016da Paris'de gerçekleşen konferansdan (COP21) sonra UNO'nun New York merkezinde 190 devlet Paris İklim Anlaşmaşı'na imza atarak küreselcilere biyat etti.

Dikkat SRM reklamında kesinlikle Troposfer kavramı kullanılmaz, sadece Stratosfer'le ilgili önerilerde bulunulur, ve henüz Stratosfer'de uygulama yapılmadığı söylenir. Bu prensipte doğrudur, Stratosfer'de öngörülen uygulama farklı ve güneş ışınını artırmak için Klor serperek Ozon miktarı azaltılıyor, ama bilmeniz gereken önemli nokta şudur!

Zaten Stratosfer'de aerozol üreten SRM yapılamaz, çünkü aerozollu SRM herzaman suyla ilgilidir. Stratosfer'de su bulunmaz, burada hava kitlesi çok azdır, bütün hava kitlesinin 80%i ve bütün Atmosfer'in Su miktarının 99%u Troposfer'de bulunur. Tropopause'de bulunan suyuda çekersek, geriye birşey kalmıyor. Yani Stratosfer'de aerozollu SRM yapma sadece bir aldatmacadır, ki millet yıllardan beri Troposfer'de gerçekleşen Su İdaresi'nin farkına varmasın.


5. Dünya ısınmıyor, ısıtılıyor!

Tabi böylelikla Stratosfer'ide rahat bırakmıyorlar. Stratosfer'de Ozon Tabakası'nı delerek ve zayıflatarak, Troposfer'de uyguladıkları su hırzsızlığını mümkün kılıyorlar. Daha fazla güçlü güneş ışını (UVB, UVC) yeryüzüne erişiyor, bununla daha fazla Su buharlanıyor ve bu Su çöllerde endüstriel tarımcılık ve nükleer fracking ile gaz-petrol üretimi için kullanılıyor. Buda çok vahim bir uygulama.Su idaresi, iklim değişimi, çöl tarımcılığı, depremler ve savaşlar birbirine bağlantılıdır.CO2 artışıyla oluşan Küresel Isınma ve İklim Değişimi'de milleti avutmak için tasarlanmışlardır. Bu yüzden söylenen herşey yalan ve yalanın tersi doğrudur.


6. O kadar yalan olurmu?

Şimdi yine "olurmu canım, bu kadar binlerce bilim insanı, siyasetci, gazeteci yalan söyleyebilirmi" diye başlayacaksanız, tekrarlayayım: Kesin söylüyorum, onlar hepsi ya karacahil, yada hain, yalancı ve sahterkar. Dedikleri hiçbir şeye inanmayın, zihninizi kullanıp kendiniz kavrayın. Başka çareniz yok. Araştırın, düşünün ve kendi kendinize sorular sorup cevaplamaya çalışın. Anlatımlarımda hata bulun lütfen. 

Yukarıda sizlere Desüblimasyon'u anlatmıştım, yani Troposfer'in üst katında bulunan suyun toz parçacıkları üzerinde kristalleşerek birikmesi, ve Desüblimasyon olduğunda tozun kaynağını sorgulayın demiştim.

Neden bazı uçakların peşinde Desüblimasyon şeritleri ve bunlardan bütün göğü kapsayan yapay Cirrus tabakası oluşuyor?

No UV-B, No VitaminD

Bu Cirrus tabakalarını oluşturan uçakların ilk görülmesine paralel ABD'de ve başka bölgelerde iki büyük sanayi gelişti:
 1. Su ile derin (2 ile 5 km yeraltında) kayaları çatlatarak petrol ve gaz üretimi. Buna İngilizce "Hydraulic Fracturing" veya kısaca "Fracking" denilir.
 2. Çöllerde sanayi kapsamında tarımcılık! Bunada "Desert Farming with Pivotal Irrigation" denilir.
Bakın ikisinin örneklerine, ki buları ağırlıkla Arabistan'da ve ABD'nin güneyinde bulabilirsiniz.

Desert Fracking
Desert Fracking

Desert Farming Desert Farming

İki sanayininde en çok ihtiyaç duyduğu madde sade SU. Petrol ve gaz üretimi Arabistan'da Su olmadan artık bilinen boyutlarda mümkün değil. Susuz yöntemlerle son 100 yılda üretilen petrol oradaki kaynakların sadece en fazla 20%sini teşkil ediyor!
Peki nereden geliyor bu sular Arabistan'a?


Bağlantıyı kurabiliyormusunuz? Suudiler Wahabi ideolojisi için dini, mezhepsel, kültürel savaş vermiyorlar. Onlar havasal Su yollarınının ve yerel boru hattı yollarının hakimiyetini elde etmek için komşularına saldırıyorlar.Aynı zamanda artık binlerce kilometrelik su boru hatlarına ve en az 230 su barajına sahipler!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/saudi-water-pipelines-and-dams.html

Tabi bu çabalarında yanlız değiller, zaten hiçbir zaman önderlik üstlenemezler, çünkü Suudi idaresi doğuşundan beri Britanya ve ABD imparatorluklarına bağlı ve onların terör aleti ve komşularının ve tüm Dünya'nın baş belalarından biridir.

Çok Tuhaf koalisyon! Düşmanların birliği! Domino Etkisi!


7. SRM'in zararları!

Tabiki ilk akla gelmesi gereken zarar Ortadoğu'da seyreden savaş, ki bunun uzantıları Afrika'dan Ukranya'ya ve Afganistan'a varıyor. Milyonlarca ölüm, sürgün, işkence, maddi ve manevi hasar var.

Bu verilen Su ve enerji savaşı burada kalmıyor, artık küresel Korporatizm ve Faşizmin küresel SU ve KARBON DÖNGÜSÜ'ne hakimiyeti sözkonusu!Göklerde uygulanan su idaresiyle beraber jeostratejik olarak Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), hani eskiden sayın Erdoğan'in kendini "eşbaşkan" saydığı proje, uygulanıyor. Eğer bu projeler başarılmazsa bütün bilinen küresel ekonomik, askeri, parasal, kültürel güçlerin kayması ve bugünkü Dollar-İmparatorluğu'nun çöküntüsü sözkonusu!

Suriye'nin başarılı direnişiyle ve İran ve Rusya'nın desteğiyle ABD tabanlı emperyalizmin beli kırılıyor.

Şimdi savaş bir yana, burada değinmek istediğim, SRM yapılırken güneş ışığı kesildiği ve hava tozlarla kirletildiği için bunun doğa ve sağlık açısından zararları nedir?

8. Bağlantılı makaleler:

Peki Türkeyi'nin kaderi ne olacak?

Bunun için lüften su sayfayı okumaya devam edin.

Türkiye'nin BOP ile öngörülen sonu! Tarihi bakış! Türkiye'nin stratejik Suriye hatası!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/turkiyenin-bop-ile-ongorulen-sonu.html

Tarikat devleti ve CIA ile Fetullah Gülen istihbarat ve terrör örgütü üzerine bilgiler.

Soru ve cevaplar: iklim kontrolü ile iklim değişimi ve su savaşları, fracking depremleri, EUGENIK vs.

İngilizce: Geopolitics of Turkey Russia Israel USA Europe in Syria Iraq & Yemen!

Almanca: Die Türkei erkundet nach Erdgas und braucht eigene Atombomben, um selbständig fracken zu können.

Şu andaki coronavirüs histerisi psikolojik ve biolojik savaşla yürütülen küresel bir junta girişimidir!

İngilizce: The Great Eugenic Intelligence Test! Those who fail are "liberated" by "vaccination"!

Almanca: Hybridkrieg mit der Coronavirus-Hysterie: Biologische, psychologische, ökonomische & geophysische Kriegsführung! Unterwerfung durch Isolation!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/coronavirus-hysterie-biologische.html

Yemen üzerine diğer makaleler:

İngilizceden: Yemen hava sahasının Suudi Arabistan'a su nakliyesi için önemi!
Savaşın sebebi su! İklim kontrol merkezi Yemen!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/climatecontrol-hub-yemen-importance-of.html

İngilizceden: Yemen'i barışa götüren yol. ABD ve Suudi Arabistan'a acilen ihtiyaç duyduklarınının verilmesi lazım, bir troposferik su hattı!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/a-way-to-peace-for-yemen-giving-usa.html

Tropospheric_water_route_IndianOcean_to_Arabia_EN

Küresellcilere dalkavukluk eden sahte bilimci, gazeteci ve siyasi hainlere sitem!


License of Enkidu Gilgamesh - Sharing is Caring!

No comments:

Post a Comment

Google expects me to guess about its CENSORING!

Google expects me to guess about its CENSORING about "Malware & Virus policy" in my article on MindControl!

They did it again with my article about "Anti-Intelligencetest"

I assume that the censors of Blogger (Google) are outright stupid, unable to read & understand the content. They jump on some words and delete. This is is the banality of evil on global scale.

###################
Hello,

As you may know, our Community Guidelines
(https://blogger.com/go/contentpolicy) describe the boundaries for what we
allow-- and don't allow-- on Blogger. Your post titled "MindControl by Neuro Linguistic Programming for Geoengineering" was flagged to us for review. We have determined that it violates our guidelines and have unpublished the URL http://geo-strategie.blogspot.com/2014/11/mindcontrol-by-neuro-linguistic.html, making it unavailable to blog readers.

Why was your blog post unpublished?
Your content has violated our Malware and Viruses policy. Please visit our Community Guidelines page linked in this email to learn more.

If you are interested in republishing the post, please update the content to adhere to Blogger's Community Guidelines. Once the content is updated, you may republish it at https://www.blogger.com/go/appeal-post?blogId=4891875458490467027&postId=1916951303923504229.
This will trigger a review of the post.

For more information, please review the following resources:

Terms of Service: https://www.blogger.com/go/terms
Blogger Community Guidelines: https://blogger.com/go/contentpolicy

Sincerely,

The Blogger Team
################### Please read the same content on following non-Blogger webseite:

MindControl by Neuro Linguistic Programming (NLP)!
https://enkidugilgamesh.wordpress.com/2019/06/10/neuro-linguistic-programming-and-geoengineering/

The Great Eugenic Anti-Intelligence Test!
https://enkidugilgamesh.wordpress.com/2024/01/04/the-great-eugenic-anti-intelligence-test-those-who-pass-are-released-by-vaccination/>

All censored content will be transferred and linked to other platforms. This blog may become only a collection of links with less updated content.

BE AWARE! / SEI WACHSAM!

Access to this blog is censored!
I can't do anything to prevent censoring! You win if You reach the sites and start reading!
Der Zugang zu diesem Blog wird zensiert!
Ich kann die Zensur leider nicht verhindern. Du gewinnst, wenn Du die Seiten erreichst und mit dem Lesen beginnst!
Attention! The visitor of the blog could fall away from his supposed knowledge and beliefs! Read and watch at your own responsibility! Achtung! Der Besucher des Blogs könnte von seinen vermeintlichen Kenntnissen und Überzeugungen abfallen! Lesen und Anschauen auf eigene Verantwortung!
Replace CLIMATE CHANGE by CLIMATE CONTROL to decode all manipulation about that easily! Ersetze KLIMAWANDEL durch KLIMAKONTROLLE, um alle Manipulationen darüber leicht zu entschlüsseln!

QUESTION YOUR KNOWLEDGE, CLOSE YOUR GAPS !!

I am suspended on twitter and blocked on fakebook! So don't miss me there.
Also admins of some Diaspora pods are limiting my activity against ClimateControl. Most are not employed to act as censors, they are MindControlled by NLP.

You feel Your chains when You move!
ClimateControl Mafia is desperate!

Evidence of Water Delivery by ClimateControl!

Water Delivery by ClimateControl Irkaya Farm- Qatar

PROPAGANDA FRAME

Klimakontrol-Lobby hat mit Daniele Ganser und Co. KenFM geentert!
Klimakontrolle ist die Ursache des Klimawandels, nicht dessen Lösung!
Bitte achtet! An dem, was sie verschweigt, sollte die Falsche-Alternative erkannt werden!

MAN MADE CLIMATE BY GEOENGINEERING

GEOENGINEERING is changing weather and climate to grab TROPOSPHERIC WATER by SRM and HAARP for FRACKING and FARMING in DESERTs!

Geoengineering is never the solution against but the reason of killing and devastating changes!

This blog is absolutely not "peer reviewed" and not written by a "renown" scientiputa!
You can verify all content by Yourself!
Evidence and knowledge is not hidden from eyes, but only from minds! Just open Your mind!

BE SITTING WHEN YOU WAKE UP!
BEING DUMBIFIED IS NOT AN APOLOGY FOR BEING DUMBIFIED!
It is NUCLEAR FRACTURING, not hydraulic!
----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

SHARING IS CARING !!

All content of this BLOG is free to share for PRIVATE non commercial use!

All "Recomended Sites" of this blog may also share this content freely.

It may be used for commenting anywhere, as link as screenshot, as quotation to teach people about Tropospheric Solar Radiation & Water Management!

Usage by Main Stream Media, privately owned or in public property, is not allowed without explicit approval!

Usage by Geoengineering (Climate Change, Global Warming) propagandists, Banksters, Politutes, Presstitutes, Scientiputas and any other kind of Gangsters is absolutely not allowed!


Lizenz von Enkidu Gilgamesh - Sharing is Caring!

MIRRORS

Please create static mirrors of this blog by using the offline package offered in the Downloads area.

The Mirrors will be listed here! You may also ask for blogger backups to create static blogger copies!

And You may reblog all articles on other blogs.