Kuraklığın sebebi yapay bulutlardır! Lütfen kendiniz izleyin ve inceleyin!

İÇERİK
  1. Giriş
  2. Nükleer kırma nedir?
  3. İklim Kontrolü Yöntemleri!
  4. İklim Kontrolü İzlenimleri!
  5. Yağmuru Amerika'dan satın alacaksınız!
  6. Sonuç
  7. Arabistan'a çekilen SU!



1. Giriş

Merhaba Sayın Okuyucular,

ben Size kendinizce izleyebileceğiniz ve anlayacağınız şekilde örneklerle iklim kontrolünün Türkiye hava sahasında nasıl uygulandığını açıklamak istiyorum.

Derinliğine konuyu anlamak için lütfen iklim kontrolü ve nükleer kırma yöntemlerinin neden ve nasıl yapıldığını açıklayan, burada verdiğim ve makalelerde topladığım kaynaklara bakın. Bu makaleler ve kaynaklar genelde İngilizce.

Gözardı etmemeniz gereken önemli bilgi, bu uygulamalarla su döngüsü ve karbon döngüsünün küresel çapta idare edildiği ve büyük miktarda su işlendiği ve kullanılıdığıdır!

Bu belgelere İngilizce bilmeyen kitle tarafından ilgi artarsa, zamanla bütün makalelerin Türkçe tercümesini yapabilirim, ama ilk etapta buna gerek duymayanlar konulara eğilebilir.


2. Nükleer kırma nedir?

Derinliklerdeki kaya formasyonlarında veya başka ortamlarda nükleer kırma yapıldığında yüksek frekanslı titreşim oluşuyor ve bununla bütün sert maddeler (kaya, beton, çelik) kum ve un haline dönüştürülüyor.

Atom patlayıclıarının sivil alanda kullanımı için ABD ve Sovyetler Birliği (bugün Rusya Federasyonu) arasına Peaceful Nuclear Explosions (PNE), yani Barısçıl Nükleer Patlamalar anlaşması var. Bir sivil nükleer patlama uygulamasında kullanılacak azami gücün 150 KTN (Kiloton) olabileceği belirlenimiştir. Genelde bu bir patlayıcı ile yapılmaz. Mesela 15 tane 10 KTN veya 10 tane 15 KTN veya 5 tane 30 KTN vasaire olabilir. Kullanılan patlayıcıların KTN ayarına göre aradaki mesafe ve derinlik belirleniyor. Toplu patlamaların azami gücü 1500 KTN olarak sınırlanıyor.

Bu KTN sayılarını okurken Hiroşima'ya atılan atom bombasının 13 KTN olduğunu gözardı etmeyin!

Peaceful Nuclear Explosions

Peaceful Nuclear Explosions
https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/industry/peaceful-nuclear-explosions.aspx

PEACEFUL NUCLEAR EXPLOSIONS
https://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/peaceful-nuclear-explosions/

U.S. DEPARTMENT of STATE: PNE Treaty

Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on Underground Nuclear Explosions For Peaceful Purposes (and Protocol Thereto) (PNE Treaty)

"In the PNE Treaty the United States and the Soviet Union agreed: not to carry out any individual nuclear explosions having a yield exceeding 150 kilotons; not to carry out any group explosion (consisting of a number of individual explosions) having an aggregate yield exceeding 1,500 kilotons; and not to carry out any group explosion having an aggregate yield exceeding 150 kilotons unless the individual explosions in the group could be identified and measured by agreed verification procedures. The parties also reaffirmed their obligations to comply fully with the Limited Test Ban Treaty of 1963."

THE SOVIET PROGRAM FOR PEACEFUL USES OF NUCLEAR EXPLOSIONS
Milo D. Nordyke October, 1996

ABD'nin başka devletlerle, mesela Brezilya ile imzaladığı ayrı PNE var!

Bağlantıyı kurun! İklim Kontrolü -> Fracking -> Atom Bombaları -> Deprem ve Tsunamiler

Lütfen, dikkate alın, fracking artık hep nükleer yeraltı bombardımanı demektir!

Film transcript: THE ATOM UNDERGROUND NUCLEAR FRACKING OF NATURAL GAS ATOMIC ENERGY
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/film-transcript-atom-underground.html

Connecting 911 with Fracking by Radioactivity! Plowshare Program!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/911-fracking-earthquakes-radioactivity.html

1960, CIA Memorandum on ClimateControl!
http://geoarchitektur.blogspot.de/p/cia-1960-memorandum-for-general-charles.html

How the Geoengineering Scam began in 1965 by turning Geophysical Warfare into "Protection of Environment"! LBJ, JFK!
"Restoring the Quality of Our Environment!"
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/how-geoengineering-scam-began.html


3. İklim Kontrolü Yöntemleri!

İklim kontrolü memorandumunu okuduğunuzda "iklimi koruma" manasıyla öne sürülenlerin jeofiziksel savaş yöntemleri olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Tam kavramak için meteoroloji, fizik, kimya, bioloji, psikoloji, sosyoloji ve başka dallardan bazı temel bilgileri edinmek ve bu çerçevede kullanımını anlayabilmeniz için biraz daha okumanız gerekecek.
 
Bilgiden lütfen ürkmeyin, aslında konu göründüğü gibi zor değil. İlk başlangıcı yaptığınızda gerisi bir fermuarın çekimi gibi rahatlıkla açılacak. Makalelerimle bunu Size mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya çalışıyorum.

Meteorolojik ve fiziksel açıklaması şu makalelerde:

Nephology! | Tropospheric Aerosol Injection (TAI) | Solar Radiation Management (SRM) | Artifcial Pinatubo Effect.
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/nephology.html

Sublimation & Desublimation!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/sublimation-desublimation.html

How the water lift of SRM with chemtrails works. Historic images of the sky.
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/srm-chemtrails-lift-en.html

See how the water conveyorbelt by SRM with chemtrails works.
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/the-conveyer-belt.html

Türkçe açıklamaların bulunduğu makaleler:

İklim Kontrolü: Giriş, temel tez, temel soru! 
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/giri.html

Geoengineering Türkçe kısa açıklama
http://geoarchitektur.blogspot.de/p/httpgeoarchitektur.html

Suudiler neden Suriye, Irak ve Yemen'e saldırıyor?
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/suudiler-neden-suriye-irak-ve-yemene.html

CO2'nin artışının ve O2 nun düşüş sebebi Jeolojik Mimari SRM!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/co2nin-artsnn-sebebi-jeolojik-mimari-srm.html

Soru ve cevaplar: iklim kontrolü ile iklim değişimi ve su savaşları, fracking depremleri, EUGENIK vs. 
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/soru-ve-cevaplar-iklim-kontrolu-ile.html

Küresellcilere dalkavukluk eden sahte bilimci, gazeteci ve siyasi hainlere sitem! 
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/kuresellcilere-dalkavukluk-eden-sahte.html

Su hırsızlığı koordinatları!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/su-hrszlg-koordinatlar.html

CO2 üzerine soru ve cevaplar!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/co2-uzerine-soru-ve-cevaplar.html

Soru ve cevaplar: iklim kontrolü ile iklim değişimi ve su savaşları, fracking depremleri, EUGENIK vs. 
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/soru-ve-cevaplar-iklim-kontrolu-ile.html

Stratosferin alt katmanı (20km ile 30km yükseklite) UVB ışınlarının 97% sini ve böylelikle troposferin ve yerüstünün aşırı ısınmasını engeller. Küresel ısınmanın aslen küresel değil sistemli ozon delikleri oluşturulmasından kaynaklandığını burada öğrenebilirsiniz. 

Ozon tabakasına geceleyin klor ve flor serpildiği yerlerde gün boyunca ozon oluşamıyor, UVB engelsizce yerüstüne kadar geliyor ve doğal dışı bir ısınmaya yolaçıyor. 

Heat waves are feasible at any time by ordering ozone holes! Climate Control!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/heat-waves-are-feasible-at-any-time-by.html

No globalwarming, but only the vertical shift of the temperature gradient of the atmosphere!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/no-globalwarming-but-only-vertical.html

Horizontal shift of temperature and water, naturally and through climate control!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/horizontal-shift-of-temperature-and.html


4. İklim Kontrolü İzlenimleri!

Bu bölümde kuraklıkla ilgili örnekleri bunun bilincinde olamadan yapay bulutları gösteren ve kuraklıktan sıkıntı çeken insanların yayınları inceleniyor. Yukardaki makaleleri henüz iyice okumadanda buradaki kısa bilgilerle kendiniz yapay bulutlanmayı izleyip anlayabilirsiniz.

İklim Emniyeti (Climate Security) ve Enerji Emniyeti (Energy Security) uluslararası askeri ve siyasi konferanslarda kullanılan rahatlıkla araştırabileceğiniz terimlerdir.



En iyi 10:46 dan itibaren iklim kontrolü için ince toz serperek havada nasıl yapay bulut örtüsünün kurulduğunu görebilirsiniz. Bu uygulama ile sene boyunca genel kuraklığa sebep olunup bütün ekonomiye ve sosyal yaşama zarar veriliyor. Bu uygulamanın hedefi hem ekonomik ve hemde jeofiziksel savaştır. Kullanılan ince toz ağırlıkla beyaz asbestos veya kömür külü ve kükürtten ibarettir ve düşünebileceğiniz gibi sağlığa zararlıdır.

Pars Reis'in En Tehlike Oğlu Oscar
Oct 18, 2021




Saniye 17:37 den itibaren yapay saçak bulutlarının gelişmiş halini görebiliyorsunuz. Onlar 6 km üstünde ince toz parçacıklarının etrafında birikmiş buzul kristallerden ibarettirler. Suyun nasıl yukarı çekilip, yağmur bulultarının oluşmanının engellendiğini canlı canlı her gün izleyebilirsiniz. Bu uygulamayla memleketin iklim emniyetinin Arabistan tarafından sağlanan enerji emniyeti için kurban edildiğini görüp, hisedip anlayabilirsiniz.

Bu saçak bulutları ince tozsuz oluşamaz. Bulutun yatsı şekli tozun nasıl serpildiğini gösterir!  Böyle yukarı çekilen nem, birikip yağmur olarak yere inemez!

100’E YAKIN İNEKLE YAYLA YOLCULUĞU BAŞLADI❗️İFTARA TEPSİ TEPSİ BÖREK YAPTIM
Apr 25, 2021


Saniye 08:56 ile 09:10 arasında havada sol trafafta yeni ve kalıcı bir aerozol şeridi, ortada onun öncekinin biraz genişlemiş hali ve sağ tarafta birkaç saat sonra oluşan yapay aerozol bulutunu görebiliyorsunuz.

Böyle kalıcı aerozol şeridinin oluşması o uçaktan ince toz bıraktıdığının delilidir. Bu ince toz asbestos, kömür külü veya kükürtten ibarettir ve uçak motorlarında yakılan kerozin ile hiç bir ilgisi yoktur, yani yakıt katkısı değildir. Bu toz iklim kontrolü uygulamasının gereksiminidir.

Toz serpimi 6 km ile 12 km arasında kat kat düzenli bir şekilde yapılır ve bütün alttaki nemi yukarı çeker. Zamanla ince saçak bulutlarına dönüşür ve aşağı doğru çökerken bir yandanda su toplar. 6 km altına indikten sonra artık kristal buzul değilde sıvı damlacıklar haline dönüşüp yorganı andıran bir görüntü alır.

Böylelikle normal yağmur bulutları 1,5 ile 3 km arasında birikemez. Yüksekteki yapay bulutların biriktirdiği nem rüzgarla çekip gider. Yani genelde Türkiye'de yaşanan kuraklığın sebebi bu yapay bulutlardır. Bu tür bulutların hepsinin son hedefi Arabistan'dır. Orada indirilen su hem petrol ve gaz üretiminde ve hemde büyük çapta tam otomatize tarımcılık için kullanılıyor.

İklim kontrolü ile çekilen suyun Arabistan'da nasıl yağdığını ve orada kullanıldığını görmek istiyorsanız lütfen bakın:

Auxiliary spillway? Arabian soil washed away!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/all-arabia-is-one-spillway.html

Su hırsızlığı koordinatları!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/su-hrszlg-koordinatlar.html

Saudi #water pipelines (thousands of kilometers) & dams (at least 230) & CO2 gasification!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/saudi-water-pipelines-and-dams.html



Alltaki termik bulutların üzerinde yapay aerozol örtüsü görünüyor.

12 YAŞINDAKİ ŞEVKİYİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR ~ KOYUN MU KEÇİ Mİ ÇOK KAZANDIRIR ?
Dec 11, 2020





Saniye 01:44 ile 02:00 arasında havadaki yorgan gibi yatsı bulutlar görünüyür. Bu bulutlar ince toz bazında biriken nemden 6 km üzerinde oluşuyur ve bütün alttaki nemi yukarı çekiyorlar. Zamanla aşağı doğru çökerken bir yandanda su topluyorlar. 6 km altına indikten sonra artık kristal buzul değilde sıvı damlacıklar haline dönüşüp sonunda bu gördüğünüz şekli alıyorlar.

IRMAKTA ARABA KURTARMA OPERASYONU ..!
Jun 18, 2021




Saniye 07:50 den itibaren havada saçak bulutları görünüyor. 
 
GÜNEŞ GÖRMEYEN KUZEY YAMAÇLARDA KOYUN YAYIYORUZ ( vadinin muhteşem görüntüsü)
Nov 20, 2020





Sizin haberiniz ve henüz bilginiz yok, ama Türkiye ve başka yöreler 1991den beri jeofiziksel saldırı altında ve bu dahada hızlanacak. Bu jeofiziksel savaşın en rahat anlaşılacak göstergesi KURAKLIKTIR!

Normal yağmur bulutlarının üzerinde, 6 km yükselikten 12 km ye kadar kat kat ince toz serperek, yapay aerozol bulutları oluşturuluyor.

Bu bulutlar bütün nemi yukarı emerek yerdeki kuraklığa sebep oluyorlar. Sürekli esen ve kurutan rüzgarda nemi yukarı çekerken oluşuyor.

Bu troposferik su akıntılarını yönlendirmek için uygulanan iklim kontrolüdür!

Lütfen uyanın, yukarı bakın ve jeolojik mimari ve iklim mimarisi üzerine bilgilenin!

Herd of Sheep and Goats of the Shepherd's Girl Edanur | Documentary ▫️4K▫️
Jun 6, 2021





Saniye 10:45 te uzakta ve yüksekte yapay bulut örtüsü görünüyor. Bu bulutlar bütün nemi yukarı emerek yerdeki kuraklığa sebep oluyorlar. Sürekli esen ve kurutan rüzgarda nemi yukarı çekerken oluşuyor.
 
TELSİZ SAYESİNDE KAYBOLAN KUZUYU BULDUK--SARSILMAZ BOŞ HAVLAMADI ÖLEN KUZUNUN YERİNİ BULDU
Jun 4, 2021





Saniye 00:00 ve 19:00 itabaren ve aralarda doğal termik bulutların üzerinde yatsı sis tabakası görünüyor. Bu tabakanın kalınlığı ne kadar nemin yukarı çekildiğini ve nerede çok toz biriktiğini gösteriyor. 

BUGÜN ÇALIŞMAK YOK / YAYLA EVİ 🏡SUCUK EKMEK 🥖
Feb 6, 2021



Saniye 14:38 de havadaki saçak bulutlar görünüyor. Bu bulutlar ince toz bazında biriken nemden 6 km üzerinde oluşuyur ve bütün alttaki nemi yukarı çekiyorlar. Böylelikle normal yağmur bulutları 1,5 ile 3 km arasında birikemiyor. Yüksekteki yapay bulutların biriktirdiği nem rüzgarla çekip gidiyor. Yani Sizin yaşadığınız kuraklığın sebebi bu yapay bulutlardır. Bu tür bulutların hepsinin son hedefi Arabistan'dır. Oraya çekilen su petrol ve gaz üretiminde ve büyük çapta tam otomatize tarımcılık için kullanılıyor.

ERZURUM KARAYAZI YAYLASINA ULAŞTIK--MUHTEŞEM KAR SULARI VE MANZARA
May 31, 2021



Bu yağmurun hesabını Araplar ödedi, oraya gidecek. Sizin dağlarırınıza sadece biraz sürtünecek, o kadar.

SONUNDA KARA BULUTLAR GELİYOR--GÖNDERİLEN HEDİYELER ELİME ULAŞTI (30)
Jul 1, 2021




Arabistan'ı seller alıyor!

HOLY City is SINKING️❗ Streets of Makkah turned into Rivers. Mecca, Saudi Arabia flooding 2021
Apr 28, 2021



Siz orada gezerken havadaki aerzol bulutları görünüyor. Bunlar troposferin üst yarısına kat kat ince toz serperek oluşturuluyor. Bu tür bulutlar nemi yukarı çektiği için kuraklığa sebep oluyor, ama aynı zamanda suyun başka bir yöreye taşınması için yapılıyor. İran bunu 2015 yılından beri jeofiziksel savunma amacıyla uygulanmak zorunda, çünkü 1991 den beri ABD İran'ın çevresindeki havayı kurutarak, nemli ve yağmurun oraya erişmesini engelliyor ve yağış miktarını azaltıp İran'ın tarımını, gıda üretimini ve genel ekonomisini çökertmeyi hedefliyordu. ABD'nin bu jeofiziksel saldırısı özellikle Azerbeycan yöresine çok zarar verdi, ama 2015 ten beri Iran başarılı bir şekilde suyu kendine çekerek Urumiye Gölü'nü ve birçok nehir yatağını doldurmayı başardı. ABD şu anda aynı yöntemle Türkiye'yi kurutuyor.

İran'da Maranjab Çölü'ne gittim! Yolumuzu kesen develer, yeraltı şehri, tuz gölü ve kervansaray #15
Feb 10, 2021



Saniye 00:29 ile 00:41 arasında devasa buzul bulutlarını görebilirsiniz. Bunların oluşması için tonlarca ince toz troposferin üst yarısına kat kat serpiliyor. Her toz parçası hacminin 10 bin katı kadar su bağlayabilir.

Chemtrails are made with white asbestos, coal ash & other industrial trash, used as desublimation nuclei!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/coal-fly-ash-flugasche.html

Kuraklığın sebebi yapay bulutlardır! Lütfen kendiniz izleyin ve inceleyin!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/kuraklgn-sebebi-bu-yapay-bulutlardr.html

Dünyanın yarısı İsfahan! İlber Ortaylı hocanın öve öve bitiremediği şehir! İran'ı geziyorum.#16
Feb 20, 2021




Yezd hava sahası tamamen yapay bulutlarla kaplı. Ne acı ki, insanlar bu kimyevi renkleri "güzel" diye yorumluyorlar.

İran'ın en güzel şehri Yezd. İran'da alışveriş, insanlar ve gün batımı. İran'ı geziyorum #19
Mar 13, 2021




Kurak arazide yürürken havadaki kirli, yatsı ve dalgalı bulutlar izlenebiliniyor. Bu bulutların hepsi yapay ve toz ile oluşturulmuştur. Orada biriken su yerde eksiktir.

Yangınlar, kuraklık, sahte pandemi ile ekonomik düşüş, siyasi karmaşa vesaire hepsi bir iç çöküntüye doğru sürükleyen jeolojik, psikolojik, biolojik ve terrörist savaş yöntemleridir, ama malesef ne gazeteciler, ne bilimciler, ne siyasetçiler ve nede genel halk bunun farkında değil. Suggestiv manipülasyon tam hedeflenen kıvamına geldiğinde buna birde büyük deprem eklenecek.

ABD'nin askerlerini Afganistan ve Irak'tan çekmesi daha fazla Amerikan askerinin Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'ya yığılmasıyla sonuçlanacaktır.

Kuraklık, savaşlar, deprem ve petrol-gaz üretimi arasındaki bağlantıyı anlamak istiyorsanız, lütfen okuyun.

Suudiler neden Suriye, Irak ve Yemen'e saldırıyor?
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/suudiler-neden-suriye-irak-ve-yemene.html

Earthquake's for fracking gas & petrol by nuclear demolition of deep rocks in Haiti!

MÜSLÜMÜN ÇOBANLIK SÜRECİ--YAĞAN YAĞMUR SONRASI AKARSU BİR ANDA YÜKSELDİ
Aug 4, 2021





Görülebildiği gibi bulut bir örtü gibi neredeyse dümdüz dağların üzerinde duruyor. Bunun oluşması için daha önce ağ seklinde ince toz serpildi ve ince bir örtü gibi dağıtıltı. Bu toz tabakasında biriken nem ile bu bulut oluştu. Kullanılan ince toz genelde beyaz ince asbestos, kükürt tozu ve ince kömür külünden ibarettir. Çok serpildiği günlerde bir kısmı yere indiği için her yeri ince tüy gibi bir toz kaplar. Burada anlattığım işlemi adım adım, gün be gün izeleybilirsiniz ve sahiden izleyin, çünkü bu Sizin gerçeğiniz ve geleceğiniz ve sonunuzu belirliyor.

CANE CORSO BOÇİNİN CİLVELERİ BARON’A SÖKMÜYOR
Oct 2, 2021




5. Yağmuru Amerika'dan satın alacaksınız!

Ben bu başlığı atarken, hemen süphenizi alayım! Bakın nasıl "iklimi" "su hakkı tahvillerine" bağlıyorlar!

Water rights! Banksters already own the global water cycle!

Ve Kalifornia'nin suyunun nereye va nasıl çekildiğine bakın:

Why the water of California is now in NewMexico Texas & Arizona?
California has no water-rights!
Geoengineering: Abundant water!

Kuraklığın çözümünü sorarsanız, Türkiye hava sahasında iklim kontrolünün durdurulması lazım! İklim kontrolü ile Arabistan'a su takviyesi en geç 1991 birden beri sürekli uygulanıyor.

Lütfen havadaki dümdüz çekilmiş neme bakın. Bu yapay bulutlar kuraklığın sebebi! Onları gördüğünüz sürece sizin topraklara yağmur bırakacak doğal bulutlar oluşamaz! Sizin ekemediğiniz, besleyemediginizden katlarca fazla Arabistan Çölünde havancılık ve tarımcılık yapılıyor.

Kendinizi ve diğer insanları kandırmayın, yağmur yağmayacak! 

Yağmuru Amerikalılar'dan satın almak zorundasınız. Buna paranız yetmeyeceği için hiç imkanınız yok. Devlet Türkiye üzerinden rüzgarla akan nemi Arap ve Amerikan petrol ve gaz ve çöl tarımı yapan şirketlere satmıştır! Amerikan borsasında "su hakkı" (water rights) tahvilleri satıyorlar. Size su yok. Bunu kabullenip direnmediğiniz sürece kuraklık derdiniz seneden seneye artacak! Bu acı, ama tek gerçek!

IĞDIR HAYVAN PAZARINDA SON DURUM(Haziran)--KURAKLIK HAYVAN FİYATLARINI DİPLERE VURMUŞ
Jun 2, 2021




Saniye 08:40 ile 09:50 arasında bulutlar görünüyor. Alttaki bulutlar kirli, yani saf termik yağmur bulutu değil, içinde toz var ve üstünde bir kat daha yatsı bulut. Yani altta biriken ve yağan bulut ikinci kata doğru çekiliyor. Bu yüzden fazla yağmur düşemez.

Bu yağmur hem az ve hemde nem olarak toprakta fazla kalmayacak, çünkü su çabucak yapay bulutlara doğru yukarı çekilecek. Toprağınıza dökülen su sadece ara depolanıp tekrar kaldırılıp rüzgarla Arabistan'a doğru taşınacak.

benim hesabim
Paylaşımınızi çok beğendim. Bu değerli bilgiyi tüm yorum okuyanlara paylastiginiz için teşekkür ederim.

 @benim hesabim  Ben bunu çok geniş işliyorum, ama insanlar yaşadıkları gerçeği kavramakta ve kabullenmekte direniyorlar. Özellikle kendini "aydın", "medeni", "okumuş", "eğitimli" sanan kesim tamamen geoengineering propagandasının etkisi altında.

KURTLARIN ACIMASIZLIĞI BİR KOYUNU PARAMPARÇA ETMİŞLER--KUZU KIRKIMI BİTTİ (33)
Jul 4, 2021




Köpeklerin davranışlarını izlerken birde arkadaki yapay buluta bakmak lazım.

Saniye 11:50 de üstteki ekmek dilimi gibi kesilmiş aerozol bulutu görünüyor. Bu bulut bir iki kilometre daha yukarda ince toz serperek önce ince, kirli ve buzul bir sis tabakası olarak oluştu ve yavaşça aşağı doğru inerken daha fazla nem toplayarak şu andaki halini aldı. Ondan farklı olarak hemen altındaki doğal ve yeni oluşmuş termik bulutçukları görüyoruz. Bunlarda yavaşça yukardaki yapay tabaka tarafından emilip yok olacaklar.

Bu yapay bulut yağamadan güney-doğuya doğru çekilip gidecek. Erken yağmasını engellemek için 6 km ve üstünde yeni ince toz tabakaları serpilip bütün nem yukarı çekilip hedefine doğru taşınacak.

BU JACK RUSSELL YAVRULARI ÇOK TEHLİKELİ ⚠️
Jul 18, 2021




Yerde ve yerin altında eksik olan su, üstte görünen yapay bulutlara çekilmiş durumdadır ve rüzgarla Arabistan'a doğru sürülüyor!

‘Kuş Cenneti’nde kuraklıktan sular çekildi, insanoğlunun ayıbı ortaya çıktı
Oct 18, 2020




KANGALLAR BİRBİRİNE REST ÇEKTİ ~HAZİRANDA KAR FIRTINASINA YAKALANDIK
Jun 8, 2021



Havanın böyle bulutsuz olduğu günlerde o saha üzerinde stratosferin alt katmanındaki ozon tabakası (20 ile 30 km arasında) zayıflatılarak daha fazla UV-B ışının troposfere ve yer yüzüne bırakılarak buharlanma arttırılır ve hızlandırılır. Böylelikle yağmurla gelen su kısa bür süre park edildikten sonra hemen geri yukarı çekilip rüzgar akıntısına eklenip hedefine, yani Arabistan'a doğru taşınır.

Bu jeofiziksel saldırı 2002 ile 2011 arasında Suriye ekonomisi çökertmek için ugulandı ve böyle iç savaşa hazırlık yapıldı!

ZALIMIN YANINA GETİRİLEN YENİ DİŞİ KÖPEK--KOYUNLARI ALINCA GÖTÜRÜYORUZ
Jul 22, 2021




Saniye 03:39 dan sonra sol üst tarafta yorgan gibi serilmiş bir kirli bulut tabakası görünyür. 6 km yüksekliğin altına düşmüş olduğu için artık bir saçak, yani buzul bulut değil.

Saniye 06:37 den sonra ince uzun, su nakliye yolunu gibi bir bulut görünüyor. Bu bulut doğal konveksiyon ve diffüzyon ile yerden yükselen nem ile doyurulduğu için daha temiz beyaz renkte.

Devletin hava sahası iklim kontrolü için kullandırıldığı sürece su ve gıda kıtlığı yıldan yıla kötüleşecek. Devlet idaresinden sorumlu insanların hemen hemen hepsi bile ne yapıldığından bihaber.

Plandemi ile esirlik genel yaşam tarzı ve kültürü haline getirildi. Herkesi hapse veya toplama kamplarına atmaya gerek yok, her şehir, her kasaba, her köy, her ev ve hatta her oda bir hapishanedir artık.

Kuraklık olduğunu herkes biliyor, ama kimse sebebini kavrayamıyor, sanki bir düşman ordusu gelmiş herkesi vurup kırıyor, ama insanlar ölüm var diyerek geçiştiriyormuş gibi.

Saniye 38:25 ten itibaren yukarda toz bazında oluşmuş bulutlar görünüyor. Bunları doğal termik bulutlardan ayıran renklerinin temiz beyaz ve sınırlarının belirli olmamasıdır. Toz üzerinde biriktikleri için, bulundukları hava kütlesinin tozla yüklü olduğunu gösterirler.

(son gün)KURAK ARAZİDEN HIZLICA GEÇİYORUZ-- ERZURUMDAN IĞDIRA OLAN GÖÇ YOLCUĞUNU TAMAMLADIK
Oct 1, 2021




Sis dediğiniz bilerek serpilen ince toz etrafında oluşuyor, sanki hemen yanıbaşınızda havayı kirleten bir ağır sanayi varmış gibi. Bu sadece Türkiye ve Ortadoğu dağlarında değil Himalaya'nin en yüksek dağlarındada böyle. Bütün dünya havası kirli sis ve tozla dolu. 1990 dan önce tertemiz olan hava şimdi hep kirli sisli.

DAĞLARA GERİ DÖNME ZAMANI GELDİ--BENİ GÖREN KÖPEKLERİM ÇOK SEVİNDİLER
Oct 7, 2021

Bunu mesela şu belgeselin bütün bölümlerinde görebilirsiniz, ama çok açık bir şekilde 3. bölümün   37:40 saniyesinde:

Doku Straße der Achttausender 3 4 Vom Dach der Welt durch Nepal HD
Dec 1, 2015




Havaya bakıldığında ince bir aerozol tabakası, yani toz üzerinde birikmiş damla ve buzul parçacıklarından olusmuş yapay bulutlar görünüyor. Böylelikle nem troposferin üst katmanına doğru yukarı çekiliyor, önümüzdeki günlerde hava kuruyacak ve kar yağışı engellenecek demektir.

BİR GECELİĞİNE EVE KAÇTIM KASIM DAYI GİDİYOR (23.gün)
Nov 11, 2021





Bu beyazlık kar yağışından değil daha çok havadaki nemin buzullaşmasındandır. Yağması engellenen nem 6 km düzeyinde beyaz ince asbestos tozu üzerinde oluşturulmuş yapay bulutlarda biriktirilmiştir. Bu yapay bulutların nasıl ince bir örtü gibi geniş hava sahasına yayıldığını izleyebiliyorsunuz. Böyle yükseğe çekilmisi olunan nem rüzgarlarla Arabistan'a kadar çekiliyor. Bu uygulama sebebiyle önümüzdeki sezonda kurak geçecek.

Kurt tek olduğuna göre büyük bir ihtimalle yeni yetişmiş ve anne ve babasından ayrılarak kendine yeni mekan ve eş arayan bir genç kurttur.

KAR YAĞDI KURTLARA FIRSAT DOĞDU--SARSILMAZIN KURT ÖNÜNÜ KESME KOŞUSU(27.gün)
Nov 13, 2021




Havaya baktığınızda beyaz bir örtü ve arasında beyaz şeritler olduğunu görürsünüz. Bu beyaz şeritler ve örtü ince toz üzerinde biriken nemden ibarettir, yani sistemli olarak toz serpiliyorki bütün nem 6 kilometrelik yüksek seviyeye çekilip doğal yağmur bulutları 1 ile 3 kilometrede oluşturamasın. Bunun sonucunda bütün nem yukarı emilip kuraklığa sebeb olunuyor ki su rüzgarlarla istenilen bölgeye, yani Arabistan'a çekilebilinsin. Oraya varana kadar bütün hava sahasında aynı ince toz serpilmesi tekrarlanıyor. Verdiğim yükseklikler yer yüksekliğine göre değişir.

KÖPEKLER KARŞI KARŞIYA GELDİ--İÇME SUYUMUZ BİTTİ KÖYDEN SU ALMAYA GİTTİM (31.gün)
Nov 18, 2021





Havayı ne bulandırıyor? Iklim kontrolü için serpilen ince asbestoz tozu üzerinde oluşan yapay sislenme ve bulutlarla. Böyle nemi yerden çekerek memleket kurutuluyor.

Kurt eniği değil, belki tilkidir. Kurt eniği olsa o kadar uzaklaşmaz.

IĞDIR SINIRLARINA GİRDİK-- YOLCULUĞUN EN ZOR GÜNLERİ TUZLUCA GÖKKUŞAĞI TEPELERİNE VARDIK
Nov 21, 2021





Saniye 02:45 ten itibaren havadaki bulutların yapaylığı gözününde. Bu bulutlar temiz beyaz değil, çünkü ince toz üzerinde oluşmuşlardır. İnce tozlar şeritler halinde serpildiğinden sınırları çizgi gibi çekilmiş durumda. Bu bulutlarda biriktirilmiş nem yerden çekilendir, yani bu yüzden toprak kuraktır. Tabi sadece bulutlar toz dolu değil, bütün havada bu asbestos, kükürt veya kömür tozuyla dolu. Nefes aldığınız havadaki kuru toz yerden kalkan değil, gökten düşendir.
 
TOZ DUMAN ÇORAK ARAZİLERDE YOLCULUĞUN SON GÜNÜ -- KOYUNLARA BALYA OTU VERDİK(34.gün)
Nov 22, 2021



Saniye 16:40 tan itibaren gökteki ekmek dilimi gibi yatsı ve kesik bulutları görebilirsiniz. Bunlar Türkiye hava sahasında İKLİM KONTROLÜ uygulamasının görüntüsü ve delilidir. Böylelikle Türkiye yıldan yıla kurutulurken bütün nem Arabistan'a kadar çekilip feci yağış olarak indiriliyor ve büyük su miktarları büyük endüstriel tarım ve petrol, gaz ve kondenzat üretiminde kullanılıyor. Hemen hemen küresel çapta İKLİM KONTROLÜ uygulayan ABD'dir. Bunun için kendisine bağlı olan bütün devletlerin hava sahasını kullanıyor.

STREET DOGS ATTACKED! WE HOLD KANGAL DOGS HARD
Jan 23, 2022




6. Sonuç

Ne bu karda, nede genelde izlenen kuraklıta bir hayır var, çünkü doğal değil!

Yaşadığınız "ilkim değişiminin" sebebi İKLİM KONTROLÜdür.

Bunun bir ticari birde askeri yanı var.

Ticari açıdan su döngüsünün idaresidir. Değişik yöntemlerle büyük miktarda su Arabistan Çölüne sürülüyor ve orada hem petrol ve gaz üretimi ve hemde büyük çapta otomatize endüstriel tarımcılık için gerekli.

Europe is poor & Arabia is rich on water!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/the-water-poor-will-be-named-water-rich.html  

Çözümü sorarsanız, Türkiye hava sahasında iklim kontrolünün durdurulması lazım!

İklim kontrolü ile Arabistan'a su takviyesi en geç 1991 birden beri sürekli uygulanıyor.

Lütfen havadaki dümdüz toplanmış neme bakın. Bu yapay bulutlar kuraklığın sebebi! Onları gördüğünüz sürece sizin topraklara yağmur bırakacak doğal bulutlar oluşamaz! Sizin ekemediğiniz, besleyemediginizden katlarca fazla Arabistan Çölünde havancılık ve tarımcılık yapılıyor.

Yağmuru Amerikalılar'dan satın almak zorundasınız. Buna paranız yetmeyeceği için hiç imkanınız yok. Devlet Türkiye üzerinden rüzgarla akan nemi Arap ve Amerikan petrol ve gaz ve çöl tarımı yapan şirketlere satmıştır! Amerikan borsasında "su hakkı" (water rights) tahvilleri satıyorlar.

Size parasız yağmur yok!

Bunu kavrayıp direnmediğiniz sürece kuraklık derdiniz seneden seneye artacak! Bu acı, ama tek gerçek!


7. Arabistan'a çekilen SU!

Türkiye üzerindeki iklim kontrolü uygulaması yıldan yıla dahada arttırılıyor. Hedef ekonomiyi içten çökertmek.

Tükiye kurutulurken, 1991 birden beri ARABİSTAN'a yağış gümbür gümbür indiriliyor.

​Türkiye'de tarım düşerken 1991 den beri Arabistan'da büyük çaplı endüstriel tarım geliştiğini biliyormusunuz?

Göller yanlış sulamayla değil, İKLİM KONTROLÜ ile kurutuldu.

Sizler henüz Türkiye'deki kuraklığın Arabistan'a takviye edilen su ile bağlantısını göremiyorsunuz, çünkü önce Arabistan'daki yağışlardan haberiniz ve meteoroloji bilginiz yok.

İKLİM KONTROLÜ ile SU TAKVİYESINE bakıp kavramadığınız sürece konuşulan bütün herşey boş ve hedefsiz kalır, çünkü bu uygulama hem askeri silah ve hemde iktisadi güç aracıdır!

İklim kontrolü ile iklim değişimi nedir, kim yapar, kime yarar, kime zarar verir? 

Yöresel, özellikle denizler ve okyanuslar üzerinde sistemli olarak ozon tabakası delinerek daha fazla güneş ışını ile ısınma oluşup daha fazla su buharlandırıylor. Sıcaklık dalgaları bu yüzden var.

Ve Arabistan'da yağışların nasıl indirilğini ve sellerin nasıl aktığını görmek için bakın:




Önümüzdeki yıllarda "iklim koruma" manasıyla yapılan uygulamalarla bu tür kuraklıklar dahada artacak! Bütün iklim kontrolü uygulamalarının hem ticari ve hemde askeri yanı var. Sırf askeri olduğunda buna Jeofiziksel Savaş (Geophysical Warfare) deniyor. Lütfen yapay bulutları iyi izleyin ve konuyu anlamaya çalışın.

Petrodollar'ın ayakta kalması kısmenTürkiye üzerinden çekilen suya bağlı! Yeterince su çekilemezse, gerekli miktarda petrol ve gaz üretilemiyor! Arabistan'dan yakıt emniyetini sağlayabilmek için, memleketinizin iklim, su ve gıda emniyetini kurban etmek zorundasınız, isteyerek veya istemeyerek!

Size "iklim koruması" diye pazarlanan, küresel oligarşinin bütün su döngüsüne, karbon döngüsüne ve gıda üretimine hükmetmek için yaptığı iklim kontrolünün küresel çapta yasallaştırma ve kabullendirme propagandasıdır.

Kuraklığın sebebi İKLİM KONTROLÜDÜR!

Yani İKLİM DEĞİSİMİ ne kadar İKLİM KONTROLÜ yapıldığının kanıtıdır!

Sizde eksik olan su, Arap Çölü'nde bol bol indiriliyor!










https://twitter.com/mmkotibi/status/1375541730871803905

https://twitter.com/mossa12341/status/1390682024466423812

https://twitter.com/KirlaH/status/1302526927555698688

https://twitter.com/fawwazalhrbi/status/1395425866038059010

https://twitter.com/1Rain_spring/status/1395391628521709568

https://twitter.com/9VnGcVkQRDF9AIO/status/1395887831369850883

https://twitter.com/B_KH_H/status/1383082802149797888

https://twitter.com/bandar0k1/status/1396164022047842309

Türkiye hava sahasını 1991 den itibaren önceki idareler Amerika'ya devrettiler. Erdoğan'da bunu devam ettirdi. İhanet büyük ve köklü!

Arap Yarımadası'ndaki petrol, gaz ve kondezat üretimi İKLİM KONTROLÜ ile SU TAKVİYESINE bağlı. Türkiye gibi RÜZGAR GÜZERGAHI altındaki bütün ülkeler ya kurutuluyor, yada aşırı hava ile hasar görüyor.

Suudiler neden Suriye, Irak ve Yemen'e saldırıyor? 

Soru ve cevaplar: iklim kontrolü ile iklim değişimi ve su savaşları, fracking depremleri, EUGENIK vs. 

Su hırsızlığı koordinatları!

Saudi water pipelines (thousands of kilometers) & dams (at least 230) & CO2 gasification!

No comments:

Post a Comment

BE AWARE!

Access to this blog is censored! I can't do anything to prevent censoring! You win if You reach the sites and start reading! Please select the flag of Your language.

Attention! The visitor of the blog could fall away from his supposed knowledge and beliefs! Read and watch at your own risk!

Der Zugang zu diesem Blog wird zensiert! Ich kann die Zensur leider nicht verhindern. Du gewinnst, wenn Du die Seiten erreichst und mit dem Lesen beginnst! Wähle bitte stets die Flagge Deiner Sprache!

Achtung! Der Besucher des Blogs könnte von seinen vermeintlichen Kenntnissen und Überzeugungen abfallen! Lesen und Anschauen auf eigene Verantwortung!

QUESTION YOUR KNOWLEDGE, CLOSE YOUR GAPS !!

I am suspended on twitter and blocked on fakebook! So don't miss me there.
Also admins of some Diaspora pods are limiting my activity against ClimateControl. Most are not employed to act as censors, they are MindControlled by NLP.
You feel Your chains when You move! ClimateControl Mafia is desperate!

Evidence of Water Delivery by ClimateControl!

Water Delivery by ClimateControl Irkaya Farm- Qatar

PROPAGANDA FRAME

Klimakontrol-Lobby hat mit Daniele Ganser und Co. KenFM geentert!
Klimakontrolle ist die Ursache des Klimawandels, nicht dessen Lösung!
Bitte achtet! An dem, was sie verschweigt, sollte die Falsche-Alternative erkannt werden!

MAN MADE CLIMATE BY GEOENGINEERING

GEOENGINEERING is changing weather and climate to grab TROPOSPHERIC WATER by SRM and HAARP for FRACKING and FARMING in DESERTs!

Geoengineering is never the solution against but the reason of killing and devastating changes!

This blog is absolutely not "peer reviewed" and not written by a "renown" scientiputa!
You can verify all content by Yourself!
Evidence and knowledge is not hidden from eyes, but only from minds! Just open Your mind!

BE SITTING WHEN YOU WAKE UP!
BEING DUMBIFIED IS NOT AN APOLOGY FOR BEING DUMBIFIED!
It is NUCLEAR FRACTURING, not hydraulic!
----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

SHARING IS CARING !!

All content of this BLOG is free to share for PRIVATE non commercial use!

All "Recomended Sites" of this blog may also share this content freely.

It may be used for commenting anywhere, as link as screenshot, as quotation to teach people about Tropospheric Solar Radiation & Water Management!

Usage by Main Stream Media, privately owned or in public property, is not allowed without explicit approval!

Usage by Geoengineering (Climate Change, Global Warming) propagandists, Banksters, Politutes, Presstitutes, Scientiputas and any other kind of Gangsters is absolutely not allowed!


Lizenz von Enkidu Gilgamesh - Sharing is Caring!

MIRRORS

Please create static mirrors of this blog by using the offline package offered in the Downloads area.

The Mirrors will be listed here! You may also ask for blogger backups to create static blogger copies!

And You may reblog all articles on other blogs.